Foto John Gundlach - Flying Holland

De ILT heeft veel taken op het gebied van toezicht, opsporing en vergunningverlening in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Daarnaast komt de ILT in actie als zich incidenten voordoen. Ook kan zij onderzoek doen naar de oorzaken van ongevallen. Naast de toezichtprogramma's, die zich richten op de grootste maatschappelijke risico's, besteedt de ILT een groot deel van haar capaciteit aan deze reguliere taken. 

TijdlijnIn dit hoofdstuk leest u over de belangrijkste, of meest bijzondere gebeurtenissen, in 2020.

2020