Waarom werkt de ILT hieraan?

De uitstoot van broeikasgassen - ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) en fluorhoudende (F) gassen - zorgt voor opwarming van de aarde en vormt een bedreiging voor mens en milieu. Het Global Warming Potential van F-gassen is vaak honderden of duizenden malen hoger dan dat van het bekendste broeikasgas CO2. Daarnaast tasten deze stoffende ozonlaag aan en leiden ze tot gezondheidsrisico’s, zoals huidkanker en staar. De ILT becijferde de totale maatschappelijke schade tussen de € 180 en € 232 miljoen per jaar.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil met dit programma een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke OAS en F-gassen. Concreet gaat het om:

  • Het verminderen van lekverliezen van ozonlaagafbrekende gassen en F-gassen bij koelinstallaties.
  • Het terugdringen van de productie en handel in verboden ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen.
  • Het versterken van de informatiepositie.

“Dit moet wereldwijd meer aandacht krijgen”

Lekverliezen koelinstallaties

Interview met een inspecteur

Wat is er in 2019 gebeurd?

‘In 2019 hebben we gericht toezicht gehouden op lekverlies van koelinstallaties. We werken meer op basis van analyses en signalen. We hebben gekeken bij welke sector het risico op lekverlies groot is en daarmee het risico op de uitstoot van broeikasgassen.’  

Wat doet de ILT?

‘In 2019 hebben we gecontroleerd bij koelinstallaties bij bloemenveilingen en bij fruittelers. In totaal hebben we 70 koelinstallaties gecontroleerd op lekverlies. De uitkomst? Over het algemeen hebben de bedrijven hun zaken op orde. Daarnaast ontvangen we signalen uit het veld dat dat er gewerkt wordt door onderhoudsbedrijven en monteurs die niet gecertificeerd zijn.’  

Waarom is dit belangrijk?

‘De uitstoot van koudemiddelen geeft veel milieuschade, 1 kilo uitstoot van verschillende types koudemiddel kan eenzelfde effect hebben voor de opwarming van de aarde als de uitstoot van honderden tot duizenden kilo’s CO2. Dit heeft een opwarmend effect op de aarde. Met tot gevolg: het smelten van de poolkappen, stijging van de zeespiegel, toename van het aantal orkanen en ga zo maar door.’  

En in 2020?

‘We gaan ons in 2020 richten op de aanpak van onderhoudsbedrijven en personen die niet gecertificeerd zijn. Daar hebben we verschillende manieren voor. Via ons klantcontactcentrum kunnen mensen zo’n bedrijf of persoon melden. Daarnaast gaan we zelf op internet op zoek naar deze bedrijven. Verder willen we ook hier analyse inzetten om data met elkaar te vergelijken en om bedrijven en personen zonder certificaat zichtbaar te krijgen.’

Wat leer jij hiervan?

‘Dat dit wereldwijd meer aandacht moet krijgen! Als we wereldwijd lekverlies kunnen voorkomen, kunnen we de aarde weer een stukje helpen. Dit zijn hele schadelijke stoffen in onze atmosfeer en een van de oorzaken voor de opwarming van de aarde.’

Wat is er in 2019 gebeurd?

Traject met de douane

In 2019 ligt de focus op het terugdringen van de productie en handel in verboden OAS en F-gassen. Hiervoor start de ILT een groot aantal samenwerkingstrajecten met regionale uitvoeringsdiensten en met de douane. De samenwerking met de douane leidt tot straf- en bestuursrechtelijk onderzoek bij 3 bedrijven. Samen met de douane stelt de ILT signaleringsprofielen op. Op basis van deze signaleringsprofielen voert de ILT gerichte containercontroles uit.

Advertentiewebsites

De ILT start in 2019 een strafrechtelijk onderzoek naar de illegale handel in verboden OAS en F-gassen op advertentiewebsites. Een signaal over de handel in verboden koudemiddelen op een Duitse beurs wordt gedeeld met de Duitse autoriteiten. De ILT legt contacten met de Vlaamse autoriteiten om te verkennen wat nationale inspecties van elkaar kunnen leren en hoe ze elkaar kunnen versterken. 

Overzicht koelinstallaties

Het blijkt lastig om lekverliezen van OAS en F-gassen bij koelinstallaties te traceren. Dat komt omdat er geen algemeen toegankelijk overzicht is van alle koelinstallaties in Nederland. De ILT voert daarom met het RIVM, het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat (RWS) en verschillende keuringsinstanties gesprekken over het delen van data. Dit wordt vervolgd in 2020.

En nog meer…

  • In 2019 voert de ILT gerichte acties uit bij veilingen en fruittelers.
  • De ILT is met de omgevingsdiensten in gesprek over verdere samenwerking. Omgevingsdiensten kunnen ook bedrijven met koelinstallaties inspecteren.
  • De ILT ontwikkelt een aanpak om de niet-gecertificeerde onderhoudsbedrijven en monteurs (free riders) aan te pakken.