Het ILT jaarverslag 2019 verschijnt op het moment dat de COVID-19 pandemie ons nog stevig in de greep heeft en veel van ons vraagt. Het voelt bijna onwerkelijk om terug te kijken, terwijl er zoveel verandert en we ons afvragen welke nieuwe werkelijkheid gaat ontstaan.

In dit jaarverslag blikken we terug op hoe het was in 2019. Dat jaar kreeg de vernieuwde ILT definitief haar vorm. De ILT blijft werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid, maar slaat daarvoor nieuwe wegen in en gebruikt nieuwe technieken. Ook in de toekomst zal de ILT zich blijven aanpassen en vernieuwen bij veranderende omstandigheden.

Vanuit onze missie werken we aan de risico’s voor mens en milieu. Selectief: we pakken de grootste risico’s aan. Effectief: we laten zien welke resultaten we hebben bereikt. Signalerend: we zetten de schijnwerper op zaken die om extra aandacht of een andere aanpak vragen. En we blijven dienst- (en vergunning-) verlening digitaliseren en verbeteren waar mogelijk.

In 2019 heeft de ILT grote stappen gezet in de nieuwe organisatiestructuur. De organisatie sluit beter aan bij de veranderende samenleving: de inspectie is daar waar -binnen haar takenveld- de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Analisten en inspecteurs onderzoeken wat die risico’s zijn om deze vervolgens aan te pakken in nauwe samenwerking met betrokken partners. Interventies, benodigde mensen en middelen staan beschreven in verschillende programma's.

De ILT kijkt daarbij wat technisch mogelijk is. Ze zet slimme hulpmiddelen in om optimaal rendement te behalen. Onderzoek is in gang gezet naar het gebruikmaken van satellietdata voor toezicht en opsporing, bijvoorbeeld het opsporen van grootschalig illegaal grondverzet, of meten met snuffelpalen en drones, bijvoorbeeld zwaveluitstoot bij schepen. De ILT stimuleert het delen van informatie met kennisinstellingen, branches en ondernemingen om de handhaving te verbeteren. Ondernemers krijgen meer inzicht in de status van hun vergunningaanvragen en meldingen dankzij het digitale loket MijnILT.

Afrondend ben ik trots op wat we hebben bereikt het afgelopen jaar. Ik realiseer me terdege dat we nog een forse opgave en een lange weg te gaan hebben om onze ambities ook in de praktijk waar te maken. De huidige situatie stelt ons nu bovendien ook voor andere nieuwe uitdagingen. Nieuwsgierig en met vertrouwen gaan we die aan.


mr. J.A. van den Bos

Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport