In dit jaarverslag leest u wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet en in 2019 heeft bereikt.

De ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dat doet zij door toezicht te houden op een groot aantal onderwerpen. Deze onderwerpen vinden hun basis in verschillende wetten en regels, zowel nationaal als internationaal. 

De ILT werkt daarin selectief, effectief, signalerend, en aan een optimale dienst- en vergunningverlening.

Maatschappelijke risico’s

Het takenpakket van de ILT dwingt tot het maken van keuzes. Binnen het brede takenpakket heeft de ILT een aantal speerpunten benoemd waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Daarbij gaat het niet alleen om handhaving op naleving van wettelijke regels, maar vooral om het doel dat met deze regels beoogd wordt. 

Welke risico’s pakt de ILT aan als speerpunten en wat is hiervoor nodig? Voor een antwoord op deze vraag, stelt de ILT jaarlijks een ILT-brede risicoanalyse op. Deze analyse is ook in 2019 het beginpunt voor de keuzes over de inzet van de ILT. Is er een hoog risico op maatschappelijke schade? Dan verkent de ILT de mogelijkheden om dat risico te verminderen. De ILT bepaalt het beoogde effect. Ook kiest de ILT de best mogelijke interventie. Soms is dat ook een strafrechtelijke aanpak. In dit jaarverslag leest u hier meer over. 

Programma’s

In 2019 werkt de ILT verder aan de 6 programma’s die in 2018 zijn gestart. Het programma over Schiphol is nieuw in 2019. Daarnaast stelt de ILT een nieuw programma vast voor 3 risico’s:

  • Verstoring marktwerking taxivervoer.
  • Legionella.
  • Veiligheid op het spoor.

In dit jaarverslag leest u de voortgang van de programma’s op hoofdlijnen. Ter illustratie komt één programma uitgebreider aan bod: ‘Schoon Schip’.