Bij nieuwe wetgeving en wijzigingen in bestaande wetgeving voert de ILT een Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uit. Hierna zijn de HUF-toetsen die de ILT in 2019 heeft uitgevoerd vermeld.

HUF-toetsen 2019
DGMI Besluit beheer verpakkingen
DGMI Zoute veren
DGMI Vuurwerkbesluit
DGMI ROHS
DGMI Aanvullinsbesluit geluid Omgevingswet
DGMI Min. Regeling Antarctica
DGMI vervroegde invoering EU-eisen (pellet)kachels
DGMI impl. EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA)
DGMI Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)
DGMI Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen
DGMI verzamel AMVB KRA (Kaderrichtlijn afvalstoffen)
DGMI Besluit Reg. Uitgebreide producentverantwoordelijkheid (UPV)
DGMI wijziging Activiteitenregeling (Ar) en Mor
DGWB wijziging drinkwaterregeling
DGWB beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) Reg. Bodemkwaliteit
DGMo Wetsvoorstel publiekr. Omvorming ProRail
DGMo Regeling tachografen
DGMo wijzigingsregeling spoorverkeer
DGMo R. besluit personenvervoer
DGMo markttoezicht BR bijzondere bromfiets (deel1)
DGMo vrachtwagenheffing
DGMo Reg. Specificaties en typegoedkeuring
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA)-2018-15
DGLM Regelgeving luchtruim
DGLM R. Groot baanonderhoud
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2018-14
DGLM MED-richtlijn
DGLM wijziging slotallocatie
DGLM Scheepsafvalstoffenbesluit en -regeling
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-01
DGLM PAL-V gyroplane
DGLM wijziging Binnenvaartregeling
DGLM inschrijving NL burgerluchtvaartuigen
DGLM EU-verordening Drones
DGLM havenstaatcontrole (EU)nr. 2017/2110 passagiersschepen op ferrydiensten
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) i.v.m. introductie gyrokopter
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-03
DGLM MSW impl. (EU)2017/2109 (meldingen scheepvaart)
DGLM impl. Vedrag werk in de visserijsector
DGLM melden voorvallen burgerluchtvaart 2019
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-06
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-04
DGLM R. veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-02
DGLM RVZ vrachtschepen vervoer >12 industrieel personeel
DGLM R. veiligheid luchtvaartuigen
DGLM diverse regelingen t.b.v. Lelystad Airport
DGLM stelselmatig drenkelingen aan boord nemen
DGLM Tussenbericht impl. Scheepsafvalstoffenbesluit (varend ontgassen)
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-08
DGLM luchtvaartregelgeving (boorduitrusting)
DGLM VFR buiten UDP (luchtvaart)
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-07
DGLM RVZ impl. Van Richtlijn (EU)2017/21078 e.a.
DGLM Bunkerolieverdrag voor BES-eilanden
DGLM Regeling milieu-informatie (RMI) Schiphol
DGLM Reg. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen 2006 en - BES 2010
DGLM wetsvoorstel bestuurlijke boete (slotallocatie Schiphol)
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-09
DGLM Verkeersverdelingsregeling Schiphol- Lelystad Airport
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-11
DGLM Notices of Proposed Amendment (NPA) 2019-12
DGLM wijziging scheepsafvalstoffenbesluit (varend ontgassen) 2
BZK exp. Verkoopreg. Wooncorp.
BZK Omgevingsregeling
BZK B. toegelaten instellingen vereenv. Markttoetsen erfpacht
BZK wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen
BUZA Conflictmineralen