In 2020 voert de ILT een kortlopend programma voor Legionella uit. De looptijd van het programma is van januari 2020 tot en met oktober 2020. Na afloop evalueert de ILT dit programma en zal zij bekijken of een vervolg nodig is.

Met dit programma wil de ILT bijdragen aan minder legionellaslachtoffers in Nederland. Jaarlijks raken in Nederland veel mensen besmet met de legionellabacterie. Dit kan leiden tot griepklachten en longontsteking. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ernstig ziek worden. Of zelfs komen te overlijden.
 

‘Staat van’

De ILT heeft als toezichthouder een onafhankelijke signalerende rol voor leefomgeving en transport. Die vult de ILT in op basis van praktijkinformatie en beschikbare feiten. Voor een aantal specifieke onderwerpen of regio’s bundelt de ILT de verzamelde feiten tot een ‘Staat van’.

Onder het programma Veilig en Duurzaam Schiphol brengt de ILT jaarlijks (sinds 2017) een Staat van Schiphol uit. In 2021 zal De Staat van Schiphol voor de vierde keer worden uitgegeven. Voor de inhoud van De Staat van Schiphol verwijst de ILT naar de beschrijving van het programma Schiphol. Er bestaat een nauwe relatie tussen de Staat en de rest van het programma.

In 2021 zal de ILT een Staat uitbrengen over de Mainport Rotterdam, met een beeld van milieu- en transportveiligheid in de Rotterdamse haven. Deze maakt de ILT met medewerking van andere autoriteiten, in en om het havengebied.

In 2021 brengt de ILT/Autoriteit Woningcorporaties (Aw) ook opnieuw een Staat van de Corporatiessector uit. Dit past bij de onafhankelijke positie van de Aw en geeft invulling aan het reflectief toezicht vanuit het volkshuisvestelijk belang. Meer over het werk van de Aw vindt u in het volgende hoofdstuk.

Naast deze 2 regionale staten en de Staat van de Corporatiesector wil de ILT in 2021 starten met een volgende ‘Staat van’. De ILT onderzoekt nog welk onderwerp daarvoor het meest geschikt is.