De samenleving vraagt om een toezichthouder die zijn werk goed doet en het maatschappelijk belang in het oog houdt. Het werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt waardering, maar wordt ook kritisch bekeken. Gelukkig, want dat houdt ons scherp.

De ILT werkt aan de hand van een meerjarenplan (MJP) dat we in 2019 voor de periode 2020-2024 hebben vastgesteld. Met de hierin benoemde strategie en prioriteiten laten we zien hoe we de grootste maatschappelijke risico’s aanpakken. Met deze uitgave laten we zien waar de ILT concreet op wil inzetten, om ervoor te zorgen dat we de langetermijndoelen van onze programma’s, het reguliere toezicht en de Autoriteit Woningcorporaties behalen.

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Het vraagt ook om flexibiliteit en creativiteit van onze werkzaamheden en om nieuwe manieren van inspecteren. We werken meer digitaal en op afstand als dat kan. Behoedzaam en risicogericht voeren we inspecties op locatie uit, waarbij we rekening houden met de coronamaatregelen.

Nu corona nog zo bepalend is voor de manier waarop we ons werk doen, merk ik hoe belangrijk een optimale samenwerking met onze stakeholders en ondertoezichtstaanden is. We kunnen het niet alleen en willen vooral gezamenlijk de risico’s voor mens en milieu aanpakken.  Het is goed om te merken dat deze samenwerking op veel terreinen tot stand komt.

In deze versie van het MJP leest u dat de ILT er een aantal taken bij krijgt. Daarvoor ontwikkelen we nu het toezicht. Ik vind het belangrijk dat we daarbij verder kijken dan de regels; het gaat mij vooral om de invloed die ons toezicht heeft. De ILT vergroot haar maatschappelijk effect door te werken aan zaken waar de burger echt waarde aan hecht. Ik besef elke dag weer hoe groot en divers deze belangen zijn. Daarom blijven we vastberaden op koers en zijn we volhardend om ons werk zo goed als mogelijk te doen.


Mr. J.A. van den Bos
Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport