De manier waarop de ILT toezicht houdt, vraagt om professionele, flexibele en gemotiveerde medewerkers. Medewerkers en leidinggevenden krijgen de ruimte. De ILT stimuleert hen om een bijdrage te leveren. Om hun talenten optimaal in te zetten. En om hun bevlogenheid te tonen. Daarmee maken zij het verschil.

Van leidinggevenden vraagt de ILT dienend leiderschap: zij laten de inhoud van het werk over aan medewerkers. Leidinggevenden ondersteunen en begeleiden medewerkers vooral. Van medewerkers verwacht de ILT persoonlijk leiderschap. Dat betekent dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk.

Investeren in vakmanschap en ontwikkeling blijft daarvoor belangrijk. De ILT wil dat medewerkers actief blijven werken aan hun loopbaan, ontwikkeling en welzijn. Zo werken zij aan duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid. Dat helpt mens én organisatie. De ILT heeft oog voor het aantrekken van mensen met de juiste deskundigheid en competenties. Nu en in de toekomst. Aantrekkelijk werkgeverschap en het bieden van mogelijkheden aan jonge werknemers (stagiairs, trainees), zijn daar onderdelen van.

Merkbaar Meer

Het programma Merkbaar Meer is betrokken bij de ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers. Dit programma organiseert de werving van extra capaciteit voor de ILT (130 FTE). In het eerste kwartaal van 2021 zijn deze extra medewerkers geworven en inzetbaar. Doel hiervan is de intensivering van het toezicht. Dit gebeurt naar aanleiding van de financiële middelen die de minister van IenW in 2019 aan de ILT heeft toegekend. Daarnaast moeten in 2020 en 2021 ongeveer 190 FTE aan reguliere vacatures worden vervuld. Het programma Merkbaar Meer brengt vraag en aanbod op dit punt samen.

Merkbaar Meer werft het juiste aantal mensen (uitbreiding- en vervangingsvraag). Ook werkt het programma aan hun ontwikkeling. Zo zet de ILT op de juiste momenten en plekken mensen met de juiste kennis, vaardigheden en werkhouding in. Dat doet zij door:

  • Nu en in de toekomst na te denken over capaciteit en kennis.
  • Nieuwe medewerkers anders te werven, te selecteren en in te werken.
  • De vakbekwaamheid van (nieuwe) medewerkers te vergroten.
  • Medewerkers flexibel en wendbaar in te zetten door het inrichten van een flexpool.

Nieuwe organisatie ILT

Per 1 januari 2020 is de nieuwe ILT-organisatie gestart. Een organisatie die steeds in beweging is en die zichtbaar, flexibel en wendbaar wil zijn. In 2020 zijn verschillende trajecten gestart. Hiermee wil de ILT de betrokkenheid van haar medewerkers bij de organisatie en de Koers vergroten. Het is daarbij belangrijk om een prettige en veilige werkomgeving te bieden. De ILT heeft met een groot aantal medewerkers een antropologisch onderzoek uitgevoerd. Ook heeft zij ontwikkeltrajecten met leidinggevenden gehouden. In 2021 gaat de organisatie verder met de uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkeltrajecten. De ILT neemt de aanpassingen in het werken door het coronavirus daarin mee.