Doel van het programma

Het doel van dit programma is het bevorderen van eerlijk en veilig taxivervoer. Ook wil de ILT criminele invloeden op de taximarkt tegengaan. De ILT bereikt dit door het toezicht op de taxisector te vernieuwen. Ook verbetert de ILT de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Dit doet zij  samen met onder andere toezichthouders als de politie en gemeentes.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

De ILT voert vanaf 2021 een aantal projecten en acties uit. Dit doet zij naast de reguliere objectinspecties en administratie controles.

  • Verbetering samenwerking en informatie-uitwisseling met gemeenten. Het toezicht op de taximarkt is versplinterd. Om effectief bij te dragen aan veilig en eerlijk taxivervoer is samenwerking belangrijk. Dit gaat niet alleen om gezamenlijke controleacties, maar ook over het uitwisselen van informatie. Zo is risicogestuurd toezicht houden beter mogelijk. 
  • Verbetering samenwerking toezichthouders. In 2021 zijn de eerste gesprekken met de toezichthouders binnen de taxisector. Het doel is het vastleggen en stroomlijnen van de samenwerking. Dit gebeurt door toe te treden in de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).
  • Ontwikkeling handhavingsstrategie snorders. Een snorder is een illegale taxichauffeur. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de taximarkt en onveilige situaties voor de passagier. Bovendien is het strafbaar. Dit project ontwikkelt in 2021 een alternatieve handhavingsstrategie.
  • Ontwikkeling handhavingsstrategie doelgroepenvervoer. Doelgroepenvervoer gaat meestal over het vervoeren van kwetsbare groepen en wordt vaak aanbesteed. Dit kan een spanning opleveren tussen prijs en kwaliteit. Factoren zijn budget aan de kant van de aanbestedende partij en tarieven aan de kant van de aanbieder. De ILT ontwikkelt in dit project een alternatieve handhavingsstrategie.

Wat levert het op?

  • In 2021 heeft de ILT samenwerkingsafspraken met een aantal gemeenten. Hierdoor is het mogelijk om handhavingsinformatie uit te wisselen. Gezamenlijk richten zij het toezicht op de grootste risico’s binnen de taxisector in.
  • Een nieuwe handhavingsstrategie gericht op snorders.
  • Een nieuwe handhavingsstrategie gericht op doelgroepenvervoer.
  • Formele samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthouders.