Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Zeer lawaaiige vrachtvluchten geweerd

Schiphol en ILT hebben samengewerkt om een lawaaiig vrachttoestel te weren van Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Het toestel voldeed net aan de geluidsnormen maar veroorzaakte wel extra geluidhinder.

In de zomer van 2021 landde op Schiphol enkele malen een vrachtvliegtuig van een buitenlandse maatschappij, type Boeing 747-200. Dit is een ouder toestel dat zeer lawaaiig is maar wel (net) voldoet aan de wettelijke normen voor geluidsproductie. De maatschappij van het vrachtvliegtuig was van plan om in de winter van 2021 meerdere vluchten per week te gaan uitvoeren. Zowel Schiphol als de ILT vonden de komst van de Boeing niet wenselijk omdat dit toestel flink wat geluidhinder zou kunnen opleveren. Bovendien voldeed de komst van dit toestel niet aan alle lokale Schipholregels.

De ILT stuurt een waarschuwingsbrief

Om de komst van het toestel en daarmee ongewenste geluidhinder te voorkomen heeft de ILT een waarschuwingsbrief aan de vrachtmaatschappij gestuurd. Daarin droeg de ILT het bedrijf op om met een ander, stiller vliegtuigtype naar Schiphol te komen. Zou het bedrijf dit nalaten, dan zou ILT in samenwerking met Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) van het ministerie van IenW de landingsrechten intrekken. Daarop besloot de vrachtmaatschappij de vluchten op Schiphol niet uit te voeren. 

Regionale verschillen in geluidbescherming

In september 2022 ontving de ILT een handhavingsverzoek van omwonenden van de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Deze omwonenden ervaarden ernstige geluidshinder van opstijgende zware vrachtvliegtuigen. Onderzoek wees uit dat het hier ging om dezelfde Boeing 747-200. Na te zijn geweigerd op Schiphol was de buitenlandse vrachtmaatschappij dus uitgeweken naar de luchthaven Maastricht Aachen Airport

De lokale luchthavenregels van Maastricht Aachen Airport zijn minder streng dan de lokale regels van Schiphol. Daardoor kon dit vliegtuigtype op juridische gronden niet geweerd worden op Maastricht. Uit contact tussen de ILT en Maastricht bleek echter dat de luchthaven zelf al actie had ondernomen om het vliegtuigtype te weren. De luchthaven heeft met economische prikkels de vrachtmaatschappij gestimuleerd met stillere vliegtuigen te komen. Het resultaat is dat de lawaaiige vliegtuigtypes vanaf 1 april 2023 niet meer op Maastricht landen en starten. 

De ILT constateert dat er verschillen zijn in de lokale luchthavenregels voor geluidsbescherming. Deze verschillen kunnen eraan bijdragen dat inspanningen om de situatie op Schiphol te verbeteren, leiden tot een verslechtering van de situatie bij een andere luchthaven.