Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Veiligheid vliegverkeer op orde

Veiligheid op Schiphol is niet vanzelfsprekend. Het vraagt voortdurende aandacht van de luchtvaartbedrijven en van de overheid. De ILT stelde dit jaar opnieuw vast dat de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol op voldoende niveau is gebleven. Dit ondanks verstoringen in de vluchtafhandeling door personeelstekorten en de sterke toename van het verkeer door het einde van de coronapandemie. 

Ook de naleving van de wet- en regelgeving blijft op peil. De ILT heeft geen bevindingen van de zwaarste categorie (level 1-interventies). Wel signaleert de ILT veel afwijkingen van regels en risicovolle situaties op de grond.  Daarnaast waren er meer luchtruimschendingen dan in 2021. Daarom roept de ILT alle partijen op zich nog meer in te spannen om deze risico’s te beperken.

Continue aandacht voor vliegveiligheid

Zowel de luchtvaartbedrijven als de overheid hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid in de vliegveiligheid. Dit samenspel zorgt voor een systeem dat de basis legt voor een hoog veiligheidsniveau

Luchtvaartbedrijven moeten een veiligheidsmanagementsysteem hebben. Dit systeem beschrijft verantwoordelijkheden en veiligheidsrisico’s. Er staat ook in hoe het luchtvaartbedrijf de voortgang en werking van veiligheidsmaatregelen controleert en hoe personeel getraind wordt in veiligheid. 

Beoordeling veiligheidsrisico’s in 2022

De ILT beoordeelt of het veiligheidsmanagementsysteem is ingericht volgens de regels en of het bedrijf daarmee daadwerkelijk risico’s voorkomt of verkleint. Daarnaast kijkt de ILT of de risico’s in de praktijk voldoende laag blijven. Dit doet de ILT door inspecties en audits uit te voeren bij de verschillende bedrijven. Ook kijkt de ILT naar trends in meldingen van voorvallen. In vergelijking met vorig jaar zijn er geen opvallende trends in de meldingen die wijzen op stijgende risico’s, met uitzondering van de genoemde punten in deze Staat van Schiphol  (zie ook het online dashboard Cijfers Veilig en Duurzaam Schiphol). 

De ILT besteedde in 2022 aandacht aan onder meer deze veiligheidsrisico’s:

 • vervoer van gevaarlijke stoffen
 • cybersecurity
 • veiligheid op de grond
 • runway incursions
 • afgebroken starts
 • onstabiele naderingen
 • verlies van minimale afstand in de lucht
 • luchtruimschendingen en drones
 • botsingen met vogels
 • ordeverstorende passagiers
 • gevolgen van personeelstekorten voor de vliegveiligheid 

Veiligheidsmanagementsystemen individuele luchtvaartbedrijven werken goed

De ILT stelt net zoals in 2021 vast dat het veiligheidsmanagement bij de individuele luchtvaartbedrijven op Schiphol naar behoren is ingericht en werkt. De risico’s rond belangrijke onderdelen als vliegoperaties, onderhoud aan vliegtuigen en luchtverkeersleiding, worden goed beheerst.