Dit artikel hoort bij: Staat van 02

ILT beboet overtreders slotregels nachtvluchten

In 2022 zijn 500 vluchten zonder geldige reden tijdens de nachtperiode geland. In die gevallen heeft de ILT een waarschuwing gegeven of het voornemen om een boete op te leggen verstuurd.

Om geluidsoverlast te beperken mogen alleen vluchten met een nachtslot tussen 23:00 en 7:00 uur aankomen of vertrekken. Tenzij sprake is van overmacht, zoals onvoorziene weersomstandigheden. Soms start of landt een dagslotvlucht tussen 23:00 en 07:00 uur. Achteraf beoordeelt de ILT of dit inderdaad overmacht was. Sinds 2022 is het voor luchtvaartmaatschappijen veel moeilijker geworden om aanspraak te maken op overmacht. Ook kan de ILT sinds eind 2021 boetes opleggen bij overtreding van de slotregels, en heeft dit ook gedaan.

Vluchten met een dagslot landen soms toch in de nacht

In het IATA zomerseizoen van 2022 (1 april t/m 31 oktober, 7 maanden) kwam het 1.630 keer voor dat een vlucht met een dagslot (of zonder slot) startte of landde tussen 23:00 en 07:00 uur. Van deze vluchten vielen er 166 binnen een marge van 2 minuten rond deze uren. Dit is de marge waarbij geen nader onderzoek plaatsvindt. Van de overige 1.464 vluchten was in 964 gevallen sprake van geldige overmacht (force majeur). Denk aan bijzondere weersomstandigheden of een technisch probleem. 

Bij de overige nachtvluchten met een dagslot, 500 in totaal, was er geen sprake van overmacht. Daar heeft de ILT dus overtredingen vastgesteld. De ILT heeft luchtvaartmaatschappijen die een overtreding hebben begaan een waarschuwing gegeven, of het voornemen gestuurd om een boete op te leggen.

Minder mogelijkheden om aanspraak te maken op overmacht

Het aantal overtredingen in 2022 is veel hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat de beleidsregel voor handhaving op misbruik van slots is aangescherpt. Door deze strengere regels is het voor luchtvaartmaatschappijen moeilijker om aanspraak te maken op overmacht. Het aantal nachtvluchten zonder nachtslot is ten opzichte van 2021 ook toegenomen, met name vanwege de toename van het aantal vluchten, maar is nog steeds lager dan vóór de coronacrisis. 

Nachtvluchten zonder nachtslot en nachtslotovertredingen (IATA zomerseizoenen)
2019 2020 2021 2022

Aantal nachtvluchten zonder nachtslot

2.200 180 252 1.630

Nachtslotovertredingen

14 15 37 500