Dit artikel hoort bij: Staat van 02

Voorwoord

De Staat van Schiphol geeft een beeld van de veiligheid op en rond de luchthaven en de impact van het vliegverkeer op de omgeving. Deze thema’s vragen om extra aandacht in een tijd van drukte in het luchtruim en een toenemende druk op bewoners die rond Schiphol leven.

In 2022 werd er meer gevlogen dan in de coronajaren daarvoor. Schiphol kon de toestroom aan reizigers met moeite verwerken. De ILT hield daarom intensief de vinger aan de pols op de luchthaven, ook met oog op de veiligheid. Acute veiligheidsrisico’s constateerden onze inspecteurs vorig jaar niet. Wel is er extra aandacht nodig voor de veiligheid en gezondheid van (grond)personeel op Schiphol en van omwonenden van de luchthaven. De ILT ontvangt meer klachten over geluidhinder en op bewonersavonden horen we wanhopige verhalen van mensen die letterlijk ziek zijn geworden van vliegtuigoverlast. 

Kortom, reizigers willen vliegen, mensen in de omgeving willen gezond, veilig en rustig leven en wonen, en medewerkers op de platforms moeten veilig en gezond kunnen werken. Deze behoeften komen niet overeen en belangen schuren meer en meer. Dat vraagt op alle aspecten stevig toezicht en ook om een stevig instrumentarium voor de toezichthouder. Het vraagt ook dat bedrijven en luchtvaartmaatschappijen, maar vooral de luchthaven Schiphol zelf, problemen aanpakken die al langer in beeld zijn, en dat het luchthavenbedrijf hierin de regie neemt. Recente voorbeelden hiervan zijn de problemen in de grondafhandeling en het verminderen van het gebruik van vliegtuighulpmotoren.

De ILT heeft in 2022 geïnspecteerd, onderzoek gedaan, gewaarschuwd en gehandhaafd. En ook geluisterd naar de zorgen van de omwonenden. Dat zal de ILT dit jaar blijven doen, waar nodig nog scherper. De ILT werkt daarbij samen met de sectorpartners. Zo draagt de ILT bij aan een veilig en duurzaam woon- en werkklimaat voor álle gebruikers van de ruimte op en rond de luchthaven. 

Mattheus Wassenaar

Waarnemend Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport