De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de veiligheid, duurzaamheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT is toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Maar ook van 3 andere ministeries: Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV).

De ILT opereert midden in de samenleving. Transport, infrastructuur, milieu, wonen: de ILT opereert in een maatschappelijk speelveld dat voortdurend in beweging is. De ILT wil effect bereiken, haar omgeving betrekken en vanuit een stevige basis flexibel inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De vraagstukken waar de ILT aan werkt, vragen steeds vaker om een samenhangende (in plaats van sectorale) benadering. Ook moet zij rekening houden met de technologische ontwikkelingen.

Selectief

Het werk van de ILT is veelomvattend en divers. Dat betekent dat de ILT niet alles kan doen. Kiezen is noodzakelijk. De ILT kijkt waar de risico’s voor de maatschappij het grootst zijn. Dit doet de ILT vooral op basis van haar inspectiebrede risicoanalyse (IBRA). De IBRA 2019 is in de bijlage opgenomen.

Alert

De rol van de inspectie is breder dan alleen het handhaven van de wet. De ILT is ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de buitenwereld. De inspecteurs zien nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eerste. De ILT geeft de ontwikkelingen die zij ziet door middel van signalen af aan de bewindspersonen en deelt haar bevindingen actief met politiek en maatschappij.

Verbindend

De ILT doet maatschappelijk relevant werk. Daarom staat de ILT in verbinding met de omgeving: de samenleving, handhavingspartners, sectoren, beleid en politiek, wetenschap en media. De ILT legt en onderhoudt relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zowel nationaal als internationaal.

Dienstverlenend

Naast het houden van toezicht verleent de ILT vergunningen en certificaten en geeft zij informatie en voorlichting over wet- en regelgeving. Ook zorgt de ILT voor adequate opsporing bij misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen veroorzaken. Verder doet de ILT onderzoek naar incidenten en ongevallen.