Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma wil de ILT eerlijk en veilig taxivervoer stimuleren en criminele invloeden in de taximarkt tegengaan. Uiteraard doet de ILT dit samen met andere partijen.

Hoe wil de ILT dit bereiken?

Het programma richt zich op het nakomen van de regels voor arbeids- en rusttijden. Het programma investeert in een geautomatiseerde werkmethode waarmee de arbeidstijden van taxichauffeurs digitaal aangeleverd en geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast voert de ILT, eventueel samen met andere toezichthouders, thema-acties uit. Denk aan het vervoer van kinderen en mindervaliden en aan illegaal taxivervoer.

Betere informatiepositie

Parallel aan het toezicht investeert de ILT in de informatiepositie. Het gaat zowel om informatie over doelgroepen en risico’s als het uitwisselen van informatie met stakeholders zoals gemeenten en andere toezichthouders.

Juiste interventiemix

Ook voert de ILT onderzoeken uit om de juiste interventie, passend bij de oorzaak en de doelgroep, toe te passen en verder te kijken dan de bestaande interventies. Denk aan het aanpakken van snorders en malafide bedrijfsconstructies. Telkens zoekt de ILT naar de juiste interventiemix. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Waarom doet de ILT dit?

Economische schade ontstaat als taxi’s zonder vergunning rijden. Het legale vervoer mist inkomsten en passagiers kunnen te maken krijgen met oplichting. Ook komt het voor dat chauffeurs en bedrijven frauderen. Bijvoorbeeld bij het registreren van arbeids- en rusttijden en met illegale bedrijfsconstructies. Door onveilig vervoer kunnen passagiers en verkeersdeelnemers te maken krijgen met een ongeluk. Illegaal taxivervoer is soms ook aanleiding tot verstoring van de openbare orde.