1.Waar staat de ILT voor?
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

2.Wat wil de ILT bereiken?
De ILT werkt vanaf 2020 met 9 programma’s om optimaal maatschappelijk effect te bereiken
Programma 1: Minder broeikasgassen
Programma 2: Duurzame producten
Programma 3: Bodem, grond- en oppervlaktewater
Programma 4: Onjuiste verwerking afvalstoffen
Programma 5: Slim en veilig goederenvervoer over de weg
Programma 6: Schoon schip
Programma 7: Veilig en duurzaam Schiphol
Programma 8: Veiligheid op het spoor
Programma 9: Verstoring marktwerking bij taxivervoer

3.Verkenningen
In 2020 voert de ILT 6 verkenningen uit.

4.Optimale dienst- en vergunningverlening
De ILT staat voor efficiënte en klantgerichte dienst– en vergunningverlening. Het verlenen van vergunningen is in veel gevallen het begin van het toezicht.

5.Andere toezichtsactiviteiten
Niet elk onderwerp pakt de ILT programmatisch aan. In dit hoofdstuk staan de andere toezichtactiviteiten van de ILT.

6.Toezicht van de Autoriteit woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties is betrokken bij de kerntaak van de corporaties: het bieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen aan mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien.

7.De pijlers van het ILT-toezicht
Het toezicht van de ILT heeft 3 pijlers: informeren, selecteren en signaleren. In dit hoofdstuk wordt dit toegelicht.

8.Vakmanschap en kennis
De manier waarop de ILT toezicht wil houden, vraagt om professionele, flexibele medewerkers. De ILT vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten.

Bijlage  ILT-brede risicoanalyse 2019