Waarom werkt de ILT hieraan?

In Nederland worden steeds meer goederen over de weg vervoerd. De ILT houdt toezicht op de naleving van de regels voor goederenvervoer. Dit doet zij om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, schade aan infrastructuur te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten.

Wat wil de ILT bereiken?

  • Overbelading tegengaan om schade aan de infrastructuur te verminderen en verkeersveiligheid en eerlijke concurrentie te bevorderen.
  • Tachograaffraude tegengaan om schade door ongevallen door (over)vermoeidheid van chauffeurs te verminderen (door het niet naleven van de rij- en rusttijden). En eerlijke concurrentie te bevorderen.
  • Digitale inspecties ontwikkelen om efficiënter toezicht te houden en gerichter te handhaven.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

De ILT organiseerde in 2021 een online conferentie met vertegenwoordigers vanuit onder andere brancheorganisaties, andere handhavende instanties, de RDW, Rijkswaterstaat, onderzoekbureaus en vakmedia. Op deze dag informeerde de ILT de deelnemers over de stand van zaken van de projecten. En ging de inspectie met deelnemers in gesprek over wat zij belangrijk vinden. De ILT lichtte tijdens de conferentie haar manier van handhaven toe. Dit is een combinatie van weginspecties, bedrijfsinspecties en digitale inspecties met de focus op informatiegestuurde en risicogerichte handhaving.

Overbelading

De ILT zette zich in 2021 op verschillende manieren in om overbelading tegen te gaan. Hierbij richtte de ILT zich onder andere op verandering van het gedrag. Zo ging de inspectie in gesprek met branchepartijen en overheden die opdrachtgever zijn van transport van bouwmaterialen. Een branchepartij heeft het lidmaatschap van slecht presterende leden opgezegd en een overheidsdienst nam maatregelen om overbelading tegen te gaan.

Bij bedrijfsbezoeken hebben inspecteurs transporteurs inzicht gegeven in wat verkeerd gaat. En gaven de inspecteurs deze transporteurs advies. De aangesproken bedrijven hebben daarop ingrijpende verbetermaatregelen doorgevoerd.

Ook zette de ILT in op het beter gebruikmaken van data uit de weeglussen in de snelwegen en weegbruggen van bedrijven. Dat helpt de ILT om meer te focussen op overtredende bedrijven. De ILT gebruikte deze data onder andere als voorbereiding op een grote handhavingsactie in Limburg. Doel van deze actie was de naleving voor de regels van maximale belading te verbeteren.

Portretfoto van Berkan Özdemir.

Verhaal over het werk van de ILT

Digitaal inspecteren: “Kwaadwillende ondernemingen gaan de inspecteur vaker zien, goedwillende ondernemingen juist minder.”

“Inspecteren is specialistisch en arbeidsintensief werk. Als een inspecteur weet welke ondernemers in het wegvervoer geen zware interventies nodig hebben om de rij- en rusttijden na te leven, dan kan de inspecteur zich richten op het aanpakken van partijen die de regels wel overtreden.”

Lees het verhaal met Martijn Klaassen, projectleider digitaal inspecteren en Berkan Özdemir, inspecteur.

Digitaal inspecteren rij- en rusttijden

De ILT startte in 2021 met de digitale inspecties van de tachograafbestanden van vrachtwagens. Bedrijven in het wegvervoer kregen de vraag om hun tachograafbestanden digitaal aan te leveren aan de ILT. De inspecteurs analyseerden deze data. De ondernemer kreeg hiervan een rapport waarmee deze als dat nodig was de bedrijfsvoering kon aanpassen. De ervaringen in de eerste maanden waren positief: met de digitale inspecties kon de ILT fors meer vervoerders inspecteren dan met alleen weginspecties. De informatie die dat heeft opgeleverd, kan de ILT gebruiken om eventuele vervolginspecties beter te richten op de bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Tachograaffraude

De ILT voerde in 2021 opnieuw onderzoek uit naar de mogelijkheden om tijdens inspecties manipulatie van tachografen vast te stellen. Uit een eerste resultaat blijkt dat het in sommige gevallen mogelijk is om langs de weg beïnvloeding van tachografen te ontdekken. Verdere resultaten verwacht de ILT in 2022.