Waarom werkt de ILT hieraan?

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat er sprake is van eerlijke marktwerking. Taxivervoer zonder vergunning veroorzaakt verschillende vormen van economische schade. Denk aan inkomstenderving voor het legale vervoer en oplichting van passagiers. Maar ook legale taxibedrijven kunnen economische schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door fraude bij het registreren van arbeids- en rusttijden en door verboden bedrijfsconstructies. Fysieke schade kan ontstaan door onveilige situaties bij legaal en illegaal taxivervoer.

Wat wil de ILT bereiken?

Het doel van het programma Marktwerking taxi is om eerlijk en veilig taxivervoer te bevorderen en criminele invloeden in de taximarkt tegen te gaan. Het programma is erop gericht een impuls te geven aan vernieuwing van het taxitoezicht. Concreet werkt het programma aan de volgende doelen:

  • Verbeteren van de samenwerking met gemeenten en andere toezichthouders op de taxisector.
  • Beter borgen van de toegang tot de taxisector.
  • Het verminderen van vervoer door snorders (illegale taxi’s zonder vergunning).
  • Veiliger doelgroepenvervoer.

Wat heeft de ILT in 2021 gedaan?

Samenwerking met gemeenten

Het programma is in de tweede helft van 2020 gestart. In 2021 werkte de ILT vooral aan het goed in kaart brengen van het werkveld. Ook richtte de ILT zich op het maken van afspraken met andere partijen, zoals gemeenten en mede-toezichthouders over het verbeteren van de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Zo werkt de ILT intensief samen met de gemeente Amsterdam. De ILT en de politie stelden een stappenplan op voor de uitwisseling van informatie.

Toegang tot de (straat)taximarkt

De ILT voerde in samenwerking met mede-toezichthouders en andere partijen die actief zijn in de taxisector een risicoanalyse uit voor de taxisector. Dit heeft geleid tot een nieuw project: Toegang tot de (straat)taximarkt. Dit project richt zich op het borgen van de rechtmatige toetreding en deelname van taxichauffeurs en -ondernemers aan de taxisector. Veel snorders (illegaal taxivervoer) bieden hun diensten aan via internet. De ILT monitort verschillende websites en social media op het aanbod van illegaal taxivervoer. Verder maakte de ILT afspraken met een advertentiewebsite. Zo kan de ILT snorders die hun diensten via internet aanbieden gericht aanpakken.

Interview over het werk van de ILT

"De concurrentie is moordend in de wereld van zorgvervoer en taxi"

Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Mobiliteit

Mijlpaal in 2021?
“De start van de ontwikkeling van een alternatief voor de Boordcomputer Taxi (BCT). Dat is een soort prikklok die de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs bijhoudt. De ILT en Sociaal Fonds Mobiliteit zijn beide toezichthouders in de branche van zorgvervoer en taxi. Wij beperken ons tot bedrijven met personeel in loondienst. De ILT rekent ook zzp’ers tot haar doelgroep. In 2021 werkten we samen aan het alternatief voor de boordcomputer. Ja, dat ging goed, beter dan in de jaren daarvoor. Je kunt merken dat de reorganisatie bij de inspectie achter de rug is. Er werken weer mensen met kennis, we wisselen weer informatie uit en er is nu gerichte aandacht voor de taxisector. Een paar jaar terug had ik dit interview niet gegeven.”

Waarom is dit belangrijk?
“Goede samenwerking is belangrijk om de handhaving goed te doen. We hebben elkaar nodig. Een goed registratiemiddel is belangrijk om te checken of taxichauffeurs zich houden aan de arbeids- en rusttijden en het juiste loon krijgen. De concurrentie is moordend in deze sector. Als een gemeente een aanbesteding uitschrijft voor bijvoorbeeld doelgroepenvervoer, gaan bedrijven tot het gaatje om zo’n opdracht binnen te halen. Ze maken zeer scherpe offertes. Wij controleren vervolgens of de chauffeurs krijgen waar ze recht op hebben. Door handhaving van de regels zorgen we voor een gelijk en dus eerlijk speelveld. Er is nog een groep waar dit belangrijk voor is: alle mensen die gebruikmaken van een taxi. Zij moeten kunnen rekenen op veilig vervoer.”

Boodschap voor 2022?
“Vervoer kost geld, maar het is geen weggegooid geld. Vervoer is noodzakelijk voor mensen om mee te doen in de maatschappij, om niet te vereenzamen. Zeker voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op deur-tot-deurvervoer. Een taxibedrijf kan iets betekenen voor mensen. Daarom vind ik het belangrijk dat deze sector goed wordt georganiseerd. En daarom wil ik goed samenwerken met de inspectie.”

Doelgroepenvervoer

Een ander nieuw project dat volgde uit de risicoanalyse is Doelgroepenvervoer. Het project Doelgroepenvervoer richt zich onder andere op gemeenten als opdrachtgever van zorg- en leerlingenvervoer.

Burgerperspectief

De ILT voerde overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) over de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer ( taxiklacht.nl). Doel hiervan was tot een inventarisatie te komen van klachten die burgers over taxivervoer hebben ingediend en die van belang zijn voor de ILT.