Het doordenken, experimenteren, ontwikkelen en implementeren van de Koerswijziging heeft veel capaciteit gevraagd van de organisatie. Gevolg is dat er over de hele linie wordt afgeweken van de planning zoals die in het MJP 2018-2022 was opgenomen, zowel positief als negatief. Deels doordat er – zoals in het geval van vergunningverlening – sprake is geweest van een veel groter aantal aanvragen dan op basis van ervaringscijfers was begroot, deels omdat er sprake is geweest van minder activiteiten dan begroot.

Bij de inspecties is hieraan met name de gewijzigde aanpak van de inspecties energielabels debet. Hier is ná het vaststellen van het MJP het aantal inspecties verlaagd van 35.000 naar 3.500. Omdat er sprake was van een hoog nalevingspercentage (91%) is na overleg met het ministerie van BZK besloten om de handhaving op het ontbreken van energielabels bij verkochte woningen in het vervolg steekproefsgewijs te doen. Ook heeft de Raad van State in oktober 2018 het sanctiemiddel, de Last onder dwangsom, in een hoger beroepzaak vernietigd. Daarop is besloten om alle reeds lopende procedures tijdelijk stop te zetten. Naar verwachting kan er vanaf april 2019 met een vernieuwde procedure én een nieuw sanctiemiddel (de bestuurlijke boete) worden verdergegaan. Het besluit om de aanpak ten aanzien van energielabels te wijzigen is in de loop van 2018 genomen, nadat het Meerjarenplan 2019 al was opgesteld. Als gevolg hiervan zullen de productiecijfers in het Jaarverslag over 2019 ook een afwijking ten opzichte van de planning laten zien.

Incidenten / klachten / voorvallen

Productie Transport
MJP 2018 Realisatie
Vergunningverlening 13.080 19.557
Inspectie en controle 30.120 21.296
Audit, convenant en onderzoek 1.025 634
Incidenten, klachten en voorvallen 3.250 2.239

Transport

Transport
Realisatie2018 MJP
Incidenten, klachten, voorvallen2.2393.250
Audit, convenant, onderzoek6341.025
Inspectie, controle21.29630.120
Vergunningverlening19.55713.080
Brontabel als csv (177 bytes)
Productie Leefomgeving
MJP 2018 Realisatie
Vergunningverlening 4.863 4.855
Inspectie en controle 46.851 12.885
Audit, convenant en onderzoek 710 639
Incidenten, klachten en voorvallen 10 12

Leefomgeving

Leefomgeving
Realisatie2018 MJP
Incidenten, klachten, voorvallen1210
Audit, convenant, onderzoek639710
Inspectie, controle12.88546.851
Vergunningverlening4.8554.863
Brontabel als csv (167 bytes)
Totaal ILT 2018
MJP 2018 Realisatie
Vergunningverlening 17.943 24.412
Inspectie en controle 76.971 34.181
Audit, convenant en onderzoek 1.735 1.273
Incidenten, klachten en voorvallen 3.260 2.251
Vragen en meldingen in 2018
MJP 2018 Realisatie
Vragen Transport 38.500 29.855
Vragen Leefomgeving 15.400 9.596
Meldingen Transport 11.560 11.159
Meldingen Leefomgeving 541.460 529.847

Vragen / meldingen

Vragen / meldingen
Realisatie2018 MJP
Meldingen leefomgeving529.847541.460
Meldingen Transport11.15911.560
Vragen Leefomgeving9.59615.400
Vragen Transport29.85538.500
Brontabel als csv (163 bytes)