De inspecteurs van de ILT zijn de ogen en oren van de bewindspersonen. Zij zien vaak als eerste of het beleid van een bewindspersoon werkt. De ILT signaleert, onderzoekt en rapporteert. Dat doet ze op eigen initiatief en naar aanleiding van incidenten. Wat is er in 2018 gesignaleerd en gerapporteerd?

Veel van de werkzaamheden van de ILT spelen zich af buiten de schijnwerpers. Dat geldt voor zowel de reguliere toezichttaken als voor de werkzaamheden die georganiseerd zijn binnen de programma’s die gericht zijn op het aanpakken van de grootste maatschappelijke risico’s.

Soms loopt de ILT tijdens haar werkzaamheden aan tegen zaken aan die een bredere bekendheid verdienen. Dat kan zijn omdat de ILT nieuwe risico’s (klein én groot) signaleert waarvoor nog geen regels zijn opgesteld en waarbij de ILT van mening is dat de bewindspersoon hiervan op de hoogte moet worden gebracht. Of omdat de ILT ziet welke uitwerking wet- en regelgeving in de samenleving heeft. Ook komt het voor dat de bewindspersoon de ILT vraagt een bepaalde zaak vanuit haar deskundigheid te onderzoeken.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de onderwerpen die de ILT in 2018 van speciaal belang achtte. Dat gebeurde tot medio 2018 grotendeels door een toezichtsignaal aan de bewindspersoon af te geven, vanaf medio 2018 in de vorm van openbare signalerende rapportages. In een aantal gevallen betreft het rapporten die in het kader van regulier toezicht zijn opgesteld.