Luchtvaart, scheepvaart, treinen, gevaarlijke stoffen, legionella… De ILT voerde ook in 2018 op vele terreinen haar taken uit. Steeds gaat het om veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Naast de 6 eerder beschreven programma’s zijn er veel meer toezichttaken. Ongevalsonderzoek en afhandeling van incidenten zijn daar een onderdeel van. Dit hoofdstuk gaat in op een aantal taken die de ILT in 2018 aandacht heeft uitgevoerd.