Inwoners van Nederland

De ILT heeft niet alleen taken en bevoegdheden die zich richten op bedrijven, overheden en instellingen. Ook consumenten kunnen een in de regelgeving beschreven doelgroep van de ILT zijn. In toenemende mate heeft de ILT te maken met ‘de burger’. Deze heeft nu eens de rol van melder of van belanghebbende, dan weer die van omwonende of van consument.

Iedereen kan bij het Meld- en Informatiecentrum van de ILT vragen stellen over regels of misstanden die de leefomgeving en het transport betreffen. De analysekwaliteit van incidentenonderzoek verbetert naarmate het aantal meldingen van incidenten stijgt. De ILT is bevoegd tot toezicht op de naleving van passagiersrechten in de lucht, op de weg en op het water. Van een heel andere orde is dan weer het toezicht op de veiligheid van consumentenvuurwerk. Maar ook de hiervoor geldende regelgeving heeft uiteindelijk als doel om de veiligheid voor consumenten in Nederland te bevorderen.

Voorbeeld: energielabels

Nationale en Europese regelgeving vragen om het bevorderen van energiezuinigheid en het monitoren van de naleving ervan. Het toezicht van de ILT levert daar een bijdrage aan. Hiervoor moeten eigenaren van onroerend goed standaard een definitief energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder beschikbaar stellen. Het toezicht moet onterechte validatie van energielabels terugdringen.
In alle overheidsgebouwen en overige publieke gebouwen (waar een definitief energielabel voorhanden is) moet het energielabel zichtbaar hangen.

De ILT is aangewezen om te controleren energielabels voor woningen bij verkoop en verhuur, op het juiste gebruik van energielabels in openbare gebouwen en op de rol van de erkend deskundige bij de toekenning van energielabels.

Communicatie met consumenten

De communicatie met consumenten vraagt in een aantal opzichten om een andere aanpak. Voor bedrijven is een formele, zakelijke, soms strenge toon vanzelfsprekender dan voor een consument. Zo kan de toonzetting bij een eerste waarschuwing duidelijk, maar nog steeds klantvriendelijk zijn.

Door het gebruik van (social)media is minder formeel taalgebruik ook gebruikelijker geworden.