Het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT behandelt vragen en meldingen van bedrijven, burgers en collega-handhavers.  Het MIC is de enige klantingang van de ILT. Daar wordt de instroom en doorstroom van vragen, meldingen of klachten gecoördineerd.

Meldingen die via MIC binnenkomen

  2017 2018 2019 2020 2021
Gevaarlijke
stoffen11
10.010 10.010 10.010 10.010 10.010
Energie-
maat
regelen en
product-
regelingen12
230 230 230 230 230
Afval13 530.330 530.330 530.330 530.330 530.330
Risicovolle
bedrijven14
640 640 640 640 640
Water en
Bodem15
10.060 10.060 10.060 10.060 10.060
Scheep-
vaart16
680 680 680 680 680
Rail- en
wegverkeer17
430 430 430 430 430
Luchtvaart18 440 440 440 440 440
Woning-
corporaties
30 30 30 30 30
Totaal 553.020 553.020 553.020 553.020 553.020

11. Explosie gevaarlijke stoffen, Asbest, Biociden,Luchtverontreiniging brandstoffen, Ongewone voorvallen Wm art 17.2,RoHS, Transport Gevaarlijke Stoffen, Rapportage Voorval/ongeval binnenwateren, Rapportage Voorval/ongeval spoor en weg, Report Dangerous goods occurrence by air
12. Bandenlabels, CE-markeringen, RAPEX, Plastic tassen, REACH, Verkeersproducten
13. Afval, EVOA-transport
14. Buisleidingen, Defensie-inrichtingen, ongewone voorvallen
15. Bodem, drinkwaterkwaliteit, Legionella, Eigen Werken RWS, Toezicht beoordeling primaire keringen
16.Binnenvaart, Zeevaart, Koopvaardij, Visserij
17.Busvervoer, Goederenvervoer, Railvervoer
18.Voorval meldingen, Passagiersrechten LV, Schiphol
19.Integriteit woningcorporaties (woco’s), Ongewone omstandigheden bij woco's

 

Vragen die via MIC binnenkomen

2017 2018 2019 2020 2021
Gevaarlijke
stoffen
5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Energie-
maatregelen
en
product-
regelingen
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Afval 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Risicovolle
bedrijven
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Water en
Bodem
2.140 2.140 2.140 2.140 2.140
Scheep-
vaart
13.300 13.300 13.300 13.300 13.300
Rail- en
wegverkeer
11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
Luchtvaart 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Woning-
corporaties1
4.060 4.060 4.060 4.060 4.060
Totaal 53.900 53.900 53.900 53.900

53.900

1. De invoering van de Woningwet 2015 en aanverwante regelgeving leidt tot veel vragen van woningcorporaties, maar ook van gemeenten en huurders.