Het Bureau Bestuurlijke Boete verwerkt bestuurlijke boetes van de ILT en van handhavingspartners, zoals de Politie en Rijkswaterstaat. Naar verwachting worden in 2017-2021 jaarlijks ongeveer 2.100 boeterapporten verwerkt. Voor de ILT verwerkt het bureau strafbeschikkingen en int het verbeurde dwangsommen.

Productieaantallen

Boeterapport opgesteld door Aantal
 
Inspectie Leefomgeving en Transport 1200
Nationale Politie, Landelijke Eenheid 350
Regionale Politiekorpsen 225
Rijkswaterstaat 300
Overigen 25