De ILT certificeert en houdt toezicht op: luchtruim, luchthavens, technische ontwerp- en onderhoudsbedrijven, opleidingsinstellingen, commercieel transport, luchtvaartuigen en simulators. Dit doet zij op basis van ICAO-regelgeving (International Civil Aviation Organization), Europese regelgeving en nationale regelgeving en het State Safety Programme-actieplan. Doel van het toezicht is het vergroten van de (vlieg)veiligheid. De safety assessment-inspecties worden op zowel nationale als buitenlandse operators uitgevoerd.

Luchtvaartvoorvallen

De luchtvaartsector meldt alle voorvallen in de Nederlandse luchtvaart aan de ILT. De commerciële sector beoordeelt de voorvallen zelf, de ILT doet dat voor de niet-commerciële sector.

De ILT verwerkt en analyseert de gemelde luchtvaartvoorvallen met als doel: het monitoren van bestaande risicogebieden, het signaleren en identificeren van mogelijke nieuwe risicogebieden.

Passagiersrechten

Bij passagiersrechten let de ILT erop dat de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zich houden aan de Europese regels voor passagiersrechten van passagiers met een mobiliteitsbeperking en van passagiers die te maken krijgen met vertraging, annulering of instapweigering. Bij het onderzoeken van deze klachten beoordeelt de ILT de omstandigheden van het incident met het oog op het niet naleven van de Europese verordeningen.

Caribisch Nederland

In het nationale toezicht zijn er afspraken en is er samenwerking met de Politie en de militaire luchtvaartautoriteiten. In Caribisch Nederland houdt de ILT vooral toezicht op de luchthavens en voert de ILT SAFA-inspecties uit (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Hierbij werkt zij nauw samen met de Caribische partners. 

Gedeeld luchtruim

Internationaal bestaat er samenwerking in het toezicht op het luchtruim. Het gaat daarbij in het bijzonder om samenwerking met Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg in het kader van het Functional Airspace Block Europe Central-verdrag (FABEC). De samenwerking moet leiden tot een internationaal gedeeld luchtruim met als hoofddoelen onder meer het terugbrengen van vertragingen en grotere vluchtefficiëntie.

Productieaantallen

  2017 2018 2019 2020 2021
Vergunningen 5.300 5.100 5.000 5.000 4.900
Audits 410 410 410 410 410
Object-
inspecties
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Incident-
afhandeling
0 0 0 0 0
Onderzoek 0 0 0 0 0
Passagiers-
rechten Klachten
1.600 1.600 1.200 1.000 1.000
Voorvallen commercial
air transport
15.500 16.000 16.500 17.000 17.500
Voorvallen general
aviation
1.500 2.000 2.500 2.750 3.000