Waarom werkt de ILT hieraan?

In Nederland worden steeds meer goederen over de weg vervoerd. De ILT houdt toezicht op de naleving van de regels voor goederenvervoer. Dit doet zij om schade door oneerlijke concurrentie en onveiligheid te verminderen.  De ILT-brede risicoanalyse (IBRA 2019) schat de totale schade op € 490 miljoen.

Wat wil de ILT bereiken?

Met dit programma wil de ILT:

  • Schade verminderen aan de infrastructuur. Dit doet zij door overbelading in het goederenvervoer tegen te gaan.
  • Schade verminderen door ongevallen door (over)vermoeidheid van chauffeurs. Deze zijn het gevolg van het niet naleven van rij- en rusttijden.
  • Oneerlijke concurrentie verminderen door het aanpakken van schijnconstructies.
  • Tachograaffraude tegengaan.
  • Digitale inspecties ontwikkelen, hiermee houdt de ILT efficiënter toezicht en grijpt gerichter in. 

Podcast over het werk van de ILT

"Bedrijven worden steeds slimmer in het manipuleren van een tachograaf. In 2020 hebben we studenten gevraagd om met ons mee te denken. We hebben gemanipuleerde apparaten laten zien en gevraagd: wat zie je? Dit gaan we in de toekomst zeker vaker doen", Frank Schouwaert (programmamanager bij de ILT)

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

De ILT besteedt binnen het programma in 2020 vooral aandacht aan de onderwerpen overbelading, digitaal inspecteren, schijnconstructies en tachograaffraude. Daarbij werkt de ILT zoveel mogelijk samen met brancheorganisaties, opdrachtgevers, transporteurs en andere overheden. Voor een deel richt de inzet van de ILT zich op het beïnvloeden van de omgeving. En voor een deel op het verbeteren van haar eigen informatiepositie. 

Project Overbelading

De ILT werkt in 2020 aan het digitaliseren van de handhaving op overbelading met weeglussen op de Nederlandse snelwegen. Ze zet de eerste stappen in het ICT-proces om overtredingen in de toekomst automatisch te beboeten. Het systeem is nog niet in gebruik.

Verder werkt de ILT samen met brancheorganisaties om zand- en grondvervoerders in Limburg te stimuleren deel te nemen aan een onderlinge samenwerkingsafspraak. Hierin maken de deelnemende vervoerders zelf afspraken over het naleven van de regels voor maximale belading. 

Tot slot pakt de ILT, samen met Rijkswaterstaat (RWS), overbelading van vervoerders van bouwproducten bij bouwprojecten aan. Dit doen zij door afspraken te verbeteren met aannemers, die werken in opdracht van RWS. In 2020 is bij 2 grote bouwprojecten het nalevingsniveau beoordeeld. Waar nodig, zijn de afspraken aangepast. 

Project Tachograaffraude

De ILT voert in 2020 2 onderzoeken uit naar de mogelijkheden om tijdens inspecties softwarematige manipulatie van tachografen vast te stellen. Dit doet de ILT samen met opleidingsinstituten en marktpartijen in de automotive branche. Omdat verder onderzoek nodig is, komt hier een vervolg op. 

Verder treedt de ILT op tegen een aantal Nederlandse verdachten. Dat doet de ILT in samenwerking met Belgische collega’s, Eurojust en Europol, strafrechtelijk Deze verdachten bieden via webshops (onderdelen voor) gemanipuleerde tachografen aan. En de installatie daarvan. De ILT legt contact met hostingbedrijven van webshops, om hen te bewegen deze webshops niet langer te faciliteren. Hierbij werkt de ILT ook samen met andere Europese handhavingsdiensten. Deze samenwerking draagt bij aan een beter toezicht. 

De ILT wil voorkomen dat chauffeurs meerdere bestuurderskaarten op hun naam hebben staan. Daarmee kunnen zij namelijk de regels voor rij- en rusttijden omzeilen. Door analyse van informatie, van onder andere de kaartuitgever, stelt de ILT een lijst samenvan deze chauffeurs. 

Project digitaal inspecteren

De ILT werkt aan de mogelijkheid om tachograafdata volledig geautomatiseerd te verwerken. Zo kan de inspectie het naleefgedrag op het terrein van de rij- en rusttijden monitoren. In 2020 voert de ILT een pilot uit, met automatische verwerking van tachograafdata van de deelsector ‘betonmixers’. Met de resultaten van deze pilot brengt de ILT in 2020 een onderbouwd advies uit aan het directoraat-generaal Mobiliteit over een mogelijke vrijstelling van de tachograaf voor deze sector. De vrijstelling volgt uit het EU-Mobiliteitspakket. 

Project Schijnconstructies

De ILT start in september 2020 samen met de Inspectie SZW een project op. Dit project is gericht op het bestrijden van schijnconstructies in het wegtransport. In de eerste fase brengen zij de aard en omvang van de Nederlandse transportondernemingen met een nevenvestiging in het buitenland in kaart. Op die manier kunnen de inspecties zoveel mogelijk kennis verzamelen over deze schijnconstructies.