Waarom werkt de ILT hieraan?

De overheid moet meer tegenwicht bieden aan de risico’s van het systeem van conformiteitsbeoordeling. Dit is een belangrijke les naar aanleiding van een aantal incidenten in de afgelopen jaren, zoals de Fyra, Amicitia en tachograaffraude. Conformiteitsbeoordeling is het proces waarin wordt aangetoond of is voldaan aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie. De maatschappij moet kunnen vertrouwen op een wettelijk certificaat, beoordeling of persoonsregister. Ook wanneer private instellingen, of een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) deze verlenen of uitvoeren.

Met dit programma wil de ILT bereiken dat de werking van het systeem van certificering/keuring beter is gewaarborgd. Hierdoor is er meer vertrouwen in het stelsel (en de daarbij horende instanties). Dit draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil dat de maatschappij kan vertrouwen op een afgegeven certificaat van een private partij. De stelsels moeten zo (gaan) werken dat zij belangen van de veiligheid en duurzaamheid borgen. De ILT wil een bijdrage leveren aan het vergroten van deze betrouwbaarheid. Door meer inzicht in en grip op de private instellingen, die werkzaam zijn op het werkterrein van de ILT. En waarmee de ILT een toezichtrelatie heeft. 
Het programma heeft 3 doelen:

  • De basis is op orde. Dit betekent dat er goede informatie is over de instellingen in het stelsel. De ILT wil dat de CBI’s actief informatie doorsturen naar de inspectie, met structurele informatie-uitwisseling.
  • De ILT voert regie op het systeem van stelsels en private partijen en onderhoudt professionele relaties;.
  • De vergunningverlening en het toezicht op private partijen en stelsels verlopen zo goed mogelijk.

Nieuwsbericht over het werk van de ILT

"Als programmamanager van het programma Inspectie en certificering vind ik het mooi dat we deze eerste stap hebben kunnen zetten in het verbeteren van onze informatiepositie rondom certificerende en keurende instellingen. Dat helpt ons meer inzicht te krijgen in het functioneren van deze instellingen, waarmee we betere keuzes kunnen maken in ons toezicht", Anuschka Otten (ILT-programmamanager Inspectie en Certificering)

  • Lees het nieuwsbericht: ILT en RVA versterken samenwerking.