Bijlage De ILT in cijfers

Financieel

Lasten

in miljoenen euro’s:

2020: 175,8

2019: 156,9

2018: 156

Opbrengsten vergunningverlening

in miljoenen euro’s:

2020: 6.805

2019: 9.554

2018: 9.284

Personeel

In FTE:

2020: 1.249

2019: 1.071

2018: 1.103

Operatie

Toezicht

Inspectie/ onderzoeken/ audits/ incidenten*

2020: 47.460

2019: 23.934

2018: 36.385

Vergunningen

Aantal*

2020: 30.425

2019: 37.090

2018: 23.390

Dienstverlening

Meldingen:

745.200x EVOA

23.962 x overige

Aantal vragen:*

2020: 36.237

2019: 37.929

2018: 40.466

*Deze cijfers zijn exclusief de Autoriteit woningcorporaties.

Autoriteit woningcorporaties

Inspectie/ onderzoeken/ audits/ incidenten

2020: 615

2019: 962

2018: 1.320

Aantal vergunningen

2020: 749

2019: 694

2018: 1.022

Aantal vragen

2020: 953

2019: 1.447

2018: 1.522

Overig

WOB-verzoeken

Verzoeken tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie

49x

Juridisch

521x bezwaar en beroep

56x klachten

Dit zijn de belangrijkste kengetallen voor het jaar 2020.