Foto John Gundlach / Flying Holland

Aan het woord is Jan van den Bos, Inspecteur-generaal ILT. In dit jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport vertelt Van den Bos hoe het jaar 2020 was voor de Inspectie. Er wordt onder andere gesproken over de invloed van het coronavirus op de Inspectie.