Foto Nationale Beeldbank

Waarom werkt de ILT hieraan?

Schiphol is in 2019 met ruim 71 miljoen passagiers de derde luchthaven van Europa. Alleen Heathrow in Londen en Charles de Gaulle in Parijs zijn groter. Met dit programma draagt de ILT bij aan een veilig en duurzaam Schiphol. Dit programma is ontwikkeld na publicatie van een rapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid op en rond Schiphol (2017). 

Wat wil de ILT bereiken?

De ILT wil meehelpen aan een veilig én duurzaam Schiphol. Daarom gaat het programma verder dan alleen veiligheid. Het werkt ook aan andere, verbonden maatschappelijke vraagstukken. Zoals die rond leefomgeving en klimaat. Het belangrijkste is om de risico’s te inventariseren en de risicothema’s met elkaar te verbinden. Dat gaat om vliegveiligheid, maar ook om arbeidsveiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Het programma gaat over alle organisaties die op Schiphol werken die iets met luchtvaart te maken hebben. Dit programma heeft 3 doelen:

  • Veilig vliegen.
  • Veilig en gezond leven. 
  • Veilig en gezond werken.
     

Podcast over het werk van de ILT

"Ondanks corona zijn de onderzoeksactiviteiten op Schiphol gewoon doorgegaan. Voor de wetgeving maakt het niet uit of er veel of weinig vliegbewegingen zijn. Alleen de realitycheck is lastig. Hoe houd je 1,5 meter afstand? Je kunt niet zomaar de cockpit in om met de piloot te praten", Martine Crevels (projectleider bij de ILT)

Wat heeft de ILT in 2020 gedaan?

Veilig vliegen en veilig werken

De ILT houdt in 2020 toezicht op het Integral Safety Management System (ISMS) van de samenwerkende luchtvaartbedrijven op Schiphol. In 2020 ontwikkelt de ILT manieren om te bepalen hoe volwassen de safety management systemen zijn. Door de coronamaatregelen is het moeilijk om inspecties op lokatie te houden. Daarom inspecteren de inspecteurs van de ILT zoveel mogelijk van achter hun eigen bureau. 

Specifieke inspecties

De ILT voert 3 inspecties uit in 2020: lithium, return to normal en cybersecurity. Zij kan door de coronamaatregelen weinig inspecties op locatie houden. Daarom inspecteren de inspecteurs vooral achter hun eigen bureaus. Er zijn nog 2 andere thema’s: toezicht op de veiligheid van vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) en het pushbackproces. Hiervoor voert de ILT in 2020 vervolginspecties uit, om te kijken of de sector goede verbetermaatregelen neemt.

Gezond en veilig leven

De ILT voert de projecten Footprint en Geluid uit in 2020. Deze projecten richten zich op de maatregelen die sectorpartijen op Schiphol nemen om hinder te verminderen. In deze projecten wordt tevens gekeken naar de beste manier om het toezicht op deze maatregelen te organiseren.
Verder laat de ILT in 2020 onderzoek uitvoeren om emissies in kaart te brengen en trends te herkennen.  

Vertrouwen en betrouwbare feitenbasis

In de jaarlijkse Staat van Schiphol vertelt de ILT over de veiligheid en duurzaamheid van Schiphol. Daarin benoemt de inspectie trends en ontwikkelingen. Ook geeft ze uitleg en laat ze resultaten van het toezicht op Schiphol zien. De Staat van Schiphol van 2020 gaat bijvoorbeeld in op de gevolgen van de coronamaatregelen op Schiphol.