In 2018 is de ILT gestart met programmatisch werken. In dit hoofdstuk ziet u wat de belangrijkste programma’s inhouden en hoe het programmatisch werken wordt uitgebreid.

3.1 Programma's in 2019

De ILT zet haar schaarse middelen in op de taken met de grootste maatschappelijke risico’s, zoals die met behulp van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) zijn berekend. Vraagstukken vereisen steeds vaker een integrale in plaats van sectorale benadering, waarbij ook rekening is gehouden met de technologische ontwikkelingen. De grootste maatschappelijke risico’s worden programmatisch opgepakt. Deze nieuwe aanpak vraagt om samenwerking met collega’s van beleid en van andere inspecties op basis van een gedegen informatiepositie, een efficiënte inzet van multidisciplinaire teams en de juiste middelen, gericht op het grootste maatschappelijke effect.

IBRA top 10 en Schiphol

Op 17 september 2018 is de ILT gestart met programmatisch werken op de 6 belangrijkste onderwerpen van de IBRA. Hieronder staan uitgebreid de ambities van die programma’s voor 2019 en verder beschreven. Met de in de programma’s genoemde activiteiten wil de ILT bijdragen aan de realisatie van deze ambitieuze doelstellingen. Het realiseren van deze doelstellingen valt samen met het verder ontwikkelen van het programmatisch werken binnen de ILT. Dit zal met vallen en opstaan gepaard gaan. Om deze ervaringen te delen, organiseert de ILT in 2019 voor elk van de programma’s een bijeenkomst voor in- en externe stakeholders.

De ILT wil op termijn meer werk programmeren, waarbij de werkzaamheden van de ILT beargumenteerd en gestuurd worden op basis van het maatschappelijk doel. In 2019 wordt gestart met 4 nieuwe programma’s, die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de IBRA 2018:

  • Onjuiste uitvoering rijksbeleid meest risicovolle bedrijven.
  • Legionellabesmetting bij prioritaire instellingen.
  • Verstoring marktwerking taxivervoer.
  • Onveilig spoorvervoer.

Met deze stap wordt de top 10 van grootste risico’s, berekend door de IBRA, programmatisch aangepakt. Het programma ‘Schiphol’ is ingegeven door politiek-bestuurlijk en economisch belang. In 2019 krijgen de nieuwe programma’s mede vorm door overleg met stakeholders.