Outcome

Het voorkomen van fysieke en economische schade voor de maatschappij als gevolg van goederenvervoer over de weg.

Wat de ILT doet

De ILT houdt toezicht op de naleving van Europese verordeningen voor rij- en rusttijden en de toegang tot de markt. Dit doet de ILT niet alleen. Ook andere inspectiediensten, vergunningverlenende instanties en bestuursorganen binnen Nederland en Europa werken aan de veiligheid op de weg. De ILT intensiveert de informatiedeling en andere vormen van samenwerking met deze partijen om een betere informatiepositie te krijgen. Zo krijgt zij meer mogelijkheden om de hele transportketen te beïnvloeden.

Het programma richt zich op de transportbedrijven en andere schakels in de transportketen, zoals opdrachtgevers, afnemers en toeleveranciers. Om de toenemende manipulatie van de tachograaf aan te kunnen pakken, spoort de ILT illegale apparatuur en inbouwstations op. De ILT werkt op dit punt intensief samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) via gecombineerde projecten.

Speerpunten

  • Werkgevers met een hoger risicoprofiel worden, samen met andere handhavende diensten, in het bijzonder met de ISZW, ge├»nspecteerd en aangepakt.
  • De illegale inbouwstations zijn in beeld en worden aangepakt.
  • Belangrijke schakels in de transportketen worden aangesproken op de rol die zij mogelijk spelen in een oneerlijke concurrentiestrijd.
  • Het doorbrengen van langdurige rust in de vrachtwagencabine wordt aangepakt.
  • Handhavingspartners delen data en informatie, waarmee een integraal beeld gevormd kan worden van de transportsector.

2019

In 2019 gaat de ILT in gesprek met grote opdrachtgevers over eerlijke concurrentie in het goederenvervoer over de weg. Minimaal 3 opdrachtgevers besluiten tot het herzien van de contracten met hun vervoerders. Daarnaast geeft de ILT inzicht in de vervoersbedrijven die het slechtst presteren.