Dit Meerjarenplan 2019-2023 laat zien dat er sinds het begin van de koersverandering in 2016 al veel is gebeurd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wij werken inmiddels in multidisciplinaire teams en in toezichtprogramma’s die gericht zijn op de grootste maatschappelijke risico’s. Wij passen een doordachte methodiek toe om die grootste risico’s te bepalen. En wij zijn druk bezig onze vergunning- en dienstverlening te verbeteren.

Ja, er ís al veel gebeurd, al heb ik soms het gevoel van een bergwandelaar die tevreden omkijkt naar de afgelegde weg vanuit het dal maar dan omhoogkijkt naar de top en beseft dat het nog ver is... Het is nu eenmaal ingewikkeld voor een organisatie om haar werkwijze aan te passen aan de eisen van de tijd en om de schaarse middelen zo in te zetten dat haar werk effect heeft.

Modernisering doet vaak ook pijn. Het is tenslotte mensenwerk. Maar in alle opzichten is het de moeite waard. Wij hebben een mooie en veelomvattende maatschappelijke taak: wij zetten ons in voor veiligheid, zekerheid en vertrouwen op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Voor de uitvoering van die taak is kennis cruciaal, informatiebronnen en data. De komende jaren gaan wij daarom verder met het professionaliseren van informatieverzameling en –analyse. Wij streven naar een evenwichtige combinatie van behoud en vernieuwing. Een beproefde aanpak en gedegen ervaring worden gekoesterd, terwijl wij tegelijk nieuwe inzichten en vaardigheden binnenhalen. Zo werven wij voor functies die bij de ILT nog niet bestonden, zoals die van datawetenschapper.

Volgend jaar gaan we door met de 7 toezichtprogramma’s die zijn gestart. Maar ook beginnen we met nieuwe programma’s: voor risicovolle bedrijven, legionella, taxi’s en spoor. Wij verschuiven inzet op onderwerpen met een klein risico naar onderwerpen met grote risico’s. Dit wordt uiteraard nauwkeurig bezien in samenhang met internationale afspraken en wetten en regels die verplichten tot vastgestelde aantallen inspecties.

En 2019 wordt ook het jaar van de lancering van het webportaal ‘Mijn ILT’. Dit heeft tot doel bedrijven in staat te stellen gemakkelijker vergunningen aan te vragen. Het feit dat bedrijven voor bepaalde vergunningen alleen bij ons terecht kunnen, legt bij ons extra druk om de vergunningverleningsprocessen eenvoudiger en gebruiksvriendelijk te maken. Het is plezierig om te merken dat branches bereid zijn om daarover mee te denken.

Jan van den Bos
De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport