Deze bijlage bevat een indicatie van de productiecijfers voor 2019. Let op: cijfers kunnen van jaar tot jaar verschillen. Verder vragen politiek-maatschappelijke incidenten en de reorganisatie tijd en aandacht, wat ten koste kan gaan van het primaire werk. In het jaarverslag legt de ILT verantwoording af over de gerealiseerde productiecijfers.