1. De ILT is op koers

Sinds 2016 werkt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan een koersverandering. Dit hoofdstuk laat de vorderingen zien en de vervolgstappen die de ILT in 2019 zet.

2. Keuzes in toezicht

De middelen zijn schaars, dus waar zet de ILT op in? Dit hoofdstuk laat zien welke keuzes de ILT maakt.

3. De programmatische werkwijze van de ILT

In 2018 is de ILT gestart met programmatisch werken. In dit hoofdstuk ziet u wat de belangrijkste programma’s inhouden en hoe het programmatisch werken wordt uitgebreid.

4. De dienstverlening en vergunningverlening

De ILT is bezig om de dienstverlening en vergunningverlening te optimaliseren. Wat dat betekent voor de klant leest u in dit hoofdstuk.

5. De Autoriteit woningcorporaties

Ook het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties verandert en verbetert. Governance is het sleutelwoord. In dit hoofdstuk staat hoe dat werkt.

6. Het vakmanschap van de ILT

Deskundige en gemotiveerde medewerkers zijn essentieel voor het functioneren van de ILT. Risicogestuurd werken, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit, programmatisch werken: het zijn zaken die hoge eisen stellen aan ILT-medewerkers.

Bijlagen

Bijlage A: Cijfers uit de begroting
Bijlage B: Overzichtstabel IBRA