Outcome

Het bevorderen van veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol in 4 jaar tijd.

Wat de ILT doet

De ILT heeft in 2018 een integraal programma Schiphol ontwikkeld. Schiphol is een transportknooppunt waar veiligheid, duurzaamheid en leefomgeving samenhangen. De groei van Schiphol heeft geleid tot vragen over de borging van deze belangen. De ILT heeft daarin een verantwoordelijkheid. Zij rapporteert onafhankelijk over haar bevindingen. Dit vraagt een vernieuwende aanpak van het toezicht op Schiphol.

Onderdeel van dit programma is de verdere ontwikkeling van een ‘staat van de veiligheid’ voor Schiphol. Deze brengt zowel de vliegveiligheid als de leefomgeving aan de hand van indicatoren in beeld. Een ander onderdeel betreft de vormgeving en uitvoering van het toezicht op het gezamenlijke veiligheidsmanagementsysteem van de belangrijkste samenwerkende partijen op Schiphol. Daarnaast worden andere lopende activiteiten op Schiphol in het programma geïntegreerd.

Speerpunten

Tussen 2019 en 2023 zal het toezicht op het transportknooppunt Schiphol worden omgevormd van afzonderlijk toezicht op gecertificeerde organisaties tot integraal toezicht op veiligheid en duurzaamheid.

2019

Als product zal er in 2019 een doorontwikkelde staat van veiligheid en leefomgeving Schiphol opgeleverd worden.