Deskundige en gemotiveerde medewerkers zijn essentieel voor het functioneren van de ILT. Risicogestuurd werken, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit, programmatisch werken: het zijn zaken die hoge eisen stellen aan ILT-medewerkers.

Speerpunten voor 2019

Investeren in kwaliteit en talent van medewerkers

De ILT heeft een uitgebreid opleidingsplan voor de ontwikkeling van medewerkers en voor het op peil houden van het benodigde kennisniveau. De ILT heeft zicht op de kennis en kunde van de medewerkers. Om de juiste mens op de juiste plaats te laten werken bij de aanstaande veranderingen, wil de ILT een betere match van de gevraagde en benodigde kwaliteiten. De komende jaren werkt de ILT aan een goede manier van het integraal vastleggen van de kwaliteit, de talenten en de motivatie van medewerkers. Dat inzicht wordt de basis voor verandering en ontwikkeling en vergroot de flexibele inzet. Daardoor neemt de wendbaarheid van de ILT als geheel toe.

Instroom, groeien, boeien en binden

De hoge gemiddelde leeftijd van de ILT zorgt de komende jaren voor een aanzienlijke uitstroom van medewerkers door pensionering. Daardoor dreigt kennisverlies. De ILT zet in op kennisborging, interne en externe kennisdeling, waar mogelijk door anticiperend te werven. Dit is een uitdaging, want het aandeel jongeren dat nieuw op de arbeidsmarkt komt, neemt de komende jaren verder af.

Kennis en vakmanschap

Kennisontwikkeling is van wezenlijk belang voor het functioneren van de ILT. Het gaat om kennis over nieuwe ontwikkelingen in het werkveld of in de manier van werken. De schaarse specialistische en technische kennis vraagt creativiteit in het aantrekken van dergelijk talent. De ILT overlegt met hbo-instellingen en universiteiten over hoe een aantrekkelijke werkgever te worden voor jongeren. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van stages, traineeships en afstudeerstages in relevante studierichtingen.

Duurzame inzetbaarheid

De ILT wil medewerkers een interessante en uitdagende functie bieden, nu en op langere termijn. Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van medewerkers en van de organisatie samen. Het is belangrijk dat het werk interessant en uitdagend is op ieder niveau. Het is ook belangrijk dat medewerkers kunnen groeien en zich ontwikkelen. Verder is de goede sfeer in de organisatie van belang.