Foto Tineke Dijkstra

Maatschappelijke doelen

De ILT zet zich in voor veilig bus- en taxivervoer, met goede beschikbaarheid, goede kwaliteit en eerlijke concurrentie tussen ondernemers.

Het personenvervoer over de weg moet veilig zijn voor de passagiers, overige weggebruikers en de chauffeurs. Daarvoor is belangrijk dat chauffeurs bekwaam, uitgerust en betrouwbaar zijn en de voertuigen in een goede technische staat verkeren. Daarom houdt de ILT toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van de chauffeurs, de naleving van arbeids- en rusttijden en de aanwezigheid van de juiste vergunningen voor het verrichten van personenvervoer. Ook controleert de ILT of voertuigen voor het vervoer van personen zijn goedgekeurd.

Binnen de taxibranche is sprake van illegaal taxivervoer. Dit verstoort de taximarkt en tast het vertrouwen in en de zekerheid van het taxivervoer aan. Betrouwbare taxiondernemingen lopen hierdoor inkomsten mis.

De ILT ziet erop toe dat de regels door ondernemers en bus- en taxichauffeurs nageleefd worden. Hiermee draagt de inspectie bij aan de veiligheid en betrouwbaarheid van het bus- en taxivervoer en bestrijdt zij oneerlijke concurrentie.

Ontwikkelingen

Met de opkomst en groei van de platformtaxi's vindt een verschuiving plaats in de taxibranche. De bestelmarkt groeit ten koste van de opstapmarkt en kenmerkt zich door een verdergaande digitalisering. Het plannen, boeken en betalen van het vervoer verloopt via een app. Dit geldt ook steeds vaker voor het vervoer per bus, trein en tram, en voor de groeiende markt van de deelfiets, -scooter en -auto.

Door combinaties van deze (nieuwe) vormen van personenvervoer wordt het reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger steeds beter mogelijk: mobility-as-a-service. Binnen deze nieuwe mobiliteitsconcepten speelt duurzaam vervoer een betekenisvolle rol.

De markt voor personenvervoer per bus en voor taxi is in de periode 2020-2021 aanzienlijk gekrompen. De moeilijke marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat een deel van de chauffeurs is gestopt. De verwachting is dat het bus- en taxivervoer de komende jaren aanzienlijk groeit. De vraag is wat dit betekent voor de toekomstige marktomstandigheden.

Nieuwe typen voertuigen komen van tijd tot tijd op de markt. Hierbij speelt de vraag of deze vallen onder de categorie taxi of bus, en daarmee of de ILT toezicht moet houden en aan welke regels de bestuurders van deze voertuigen moeten voldoen.

In de taxibranche gaat de verplichting tot het gebruik van een boordcomputer verdwijnen. Er komt een register waarvoor taxi­bedrijven informatie moeten aanleveren over de arbeids- en rusttijden van hun chauffeurs. Volgens planning is dit register in 2024 gereed voor gebruik.

De status van platformbedrijven is tevens in ontwikkeling. De arbeidsrechtelijke positie van platformbedrijven ten opzichte van de chauffeurs is onderwerp van gerechtelijke procedures die invloed hebben op het functioneren van de markt en het toezicht van de ILT daarop.

Focus van de ILT

De ILT zet in op versterking van het informatie- en risicogericht toezicht op het taxi- en busvervoer. De digitalisering van het taxi­toezicht krijgt vorm door het gebruik van het arbeids- en rusttijdenregister en het digitaal uitvoeren van bedrijfsinspecties.

Met de informatie uit onder andere digitale inspecties komen overtreders beter in beeld en kan de capaciteit voor weg- en bedrijfsinspecties gerichter worden ingezet in zowel het bus- als taxivervoer. Daarbij werkt de ILT samen met toezichtpartners. Voorbeelden zijn de deelmarkt van het contractvervoer, of de samenwerking met gemeenten, politie en marechaussee in het taxitoezicht.

In het taxitoezicht blijft het tegengaan van criminele invloeden in de taximarkt een belangrijk thema. Verder investeert de ILT in internationale samenwerking en afstemming, bijvoorbeeld bij het behalen van de Europese norm voor het aantal chauffeursdagen bij businspecties in het kader van rij- en rusttijden.