Dit meerjarenplan is een aanscherping van de plannen van vorig jaar. Doorlopend gaat het om de juiste keuzes maken: wanneer heeft ons werk het meeste effect?

Veiligheid speelt een belangrijke rol, maar de aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid bepaalt een steeds groter deel van onze inzet. Milieuschade is niet altijd direct zichtbaar, maar kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefomgeving én hoge kosten met zich meebrengen. Tijdig signaleren en voorkomen, is beter dan repareren.

Pasfoto van Jan van den Bos
Jan van den Bos Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport

Daarbij luisteren we als ILT naar ketenpartners, brancheorganisaties, bedrijven die onder ons toezicht staan. We krijgen de bevestiging van 'gewone' Nederlanders dat onze aandacht uitgaat naar de juiste onderwerpen. En adviezen om bij te sturen, nemen we ter harte.

Ook het huidige coalitieakkoord is voor de ILT een bevestiging dat we de juiste koers varen. Ik ben blij dat er weer meer aandacht is voor stevig toezicht. De extra middelen voor de aanpak van milieucriminaliteit laten dat zien. De aankomende Wet op de rijksinspecties geeft aan dat onafhankelijk toezicht op waarde wordt geschat. Daarmee wil de ILT, samen met andere rijkstoezichthouders, bijdragen aan het terugwinnen van vertrouwen in overheidsoptreden.

We doen er alles aan om als toezichthouder zichtbaar en effectief te zijn. Lang niet altijd vanuit een wettelijk kader, maar vooral om maatschappelijke risico's aan te pakken. De ILT doet dit op een groeiend aantal terreinen, van afvaltoepassingen tot luchthavens en van uitstoot door grote fabrieken tot cybersecurity van bijvoorbeeld waterleidingbedrijven. We willen daarbij vooroplopen in het gebruik van technologische ontwikkelingen als internettoezicht en gebruik van artificiële intelligentie.

En we zijn flexibel genoeg om in te spelen op onverwachte situaties. In tijden van COVID-19 werd dat duidelijk bij het transport van ziekenhuisafval en het toezicht op desinfectiemiddelen. Dit jaar dragen we bij aan het controleren van de sancties tegen Rusland bij alle vervoersmodaliteiten.

De ILT-inspecteurs leveren met hun specialistische kennis een belangrijke bijdrage en zijn de ogen en oren van de samenleving. Het is mooi te zien dat zoveel gedreven en betrokken medewerkers zich inzetten voor het belangrijke werk van de inspectie.

Binnenkort neem ik afscheid als inspecteur-generaal van de ILT. Ik vind dat de inspectie de afgelopen jaren professioneler, zichtbaarder en over de breedte sterker is geworden. Maar het gaat mij nooit snel genoeg en ik vind dat het altijd beter kan. Ik heb er alle vertrouwen in dat als de ILT doorgaat op de ingeslagen weg, dat zij de juiste keuzes blijft maken.