In dit hoofdstuk wordt een getalsmatig overzicht gegeven van alle taken van de ILT. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een impressie van de breedte van het takenpakket van de ILT. Deze beschrijving is niet limitatief. De geplande productie voor 2018-2022 is uitgesplitst naar leefomgeving en transport. De kengetallen en percentages zijn gebaseerd op de huidige inzichten. Ontwikkelingen binnen en buiten de ILT zorgen ervoor dat de productie jaarlijks in het meerjarenplan geactualiseerd zal worden.

Productiecijfers ILT totaal  2018 2019 2020 2021 2022
Vergunningen 17.943 18.435 18.530 18.550 18.530
Inspecties 76.971 74.240 73.175 72.155 72.135
Audits, convenanten en onderzoeken 1.735 1.750 1.750 1.750 1.750
Incidenten, klachten en voorvallen 3.260 3.010 2.810 2.810 2.810
Tabel

Wat doet de ILT?

Om een indruk te geven van de breedte van het takenpakket van de ILT, beschrijft dit hoofdstuk een groot aantal taakvelden. De ILT voert uiteenlopende inspecties uit, zoals administratiecontroles, objectinspecties en digitale inspecties. Deze verschillen naar aard, complexiteit en doorlooptijd.

Tabel 2