Vragen en meldingen komen bij de ILT binnen via het Meld- en Informatiecentrum (MIC). Na een melding van bijvoorbeeld een incident onderneemt de ILT waar nodig actie. Meldingen van zware (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties kunnen anoniem worden gedaan bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT. De identiteit van de melder wordt zorgvuldig afgeschermd.

2018 2019 2020 2021 2022
Vragen transport 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
Vragen leefomgeving 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400
Meldingen transport 11.560 11.560 11.560 11.560 11.560
Meldingen leefomgeving 541.460 541.460 541.460 541.460 541.460
Transport tabel 3
Transport tabel 4