• Eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven blijft voorop staan.

  • Veel instrumentarium van de inspectie is sectoraal in plaats van integraal.
  • Naast een handhavende rol kan de inspectie ook een preventieve rol vervullen voor regelconform gedrag, onder andere door voorlichting.
  • Wees ‘altruïstisch’: waar anderen het beter kunnen, breng daar je zaken naartoe.
  • Zorg voor voldoende flexibiliteit in het werkprogramma met het oog op vragen vanuit de maatschappelijke actualiteit.
  • Denk aan de mogelijkheid om te werken met regionale kenniskamers, gericht op het bestuurlijk agenderingsproces.
  • Bepaal je houding als inspectie bij de ‘war for talent’.
  • Ga na hoe andere bedrijven met risico’s omgaan, bijvoorbeeld verzekeringen, daar waar weging van risico’s corebusiness is en er grote financiële belangen op het spel staan.
  • Kijk ook naar rolmodellen.
  • De afstand tussen inspectie en onderzoek is groot. ‘Early warnings’ komen vaak uit de wetenschappelijke hoek. Breng als inspectie in kaart wat er op dit gebied beschikbaar is, bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiemarkt met diverse (hoogleraren van) universiteiten. Zo voorkom je verrassingen.

Deelnemers gesprekken

Kim Putters, Sociaal en Cultureel Planbureau

Hans Mommaas, André van Lammeren, Planbureau voor de Leefomgeving

Clemens Kool, Peter Zwaneveld, Centraal Planbureau

André van der Zande, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Jeroen Lammers, Willem-Henk Streekstra, VNO-NCW

Arthur van Dijk, Transport en Logistiek Nederland

Edward Stigter, Vereniging Nederlandse gemeenten

Henry Meijdam, Interprovinciaal Overleg

Jan Jaap de Graeff, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures Universiteit van Utrecht

Frans Leeuw, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie- centrum