Wat is de rol van de ILT?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op meer dan 100 locaties van het ministerie van Defensie. Zij verleent voor deze inrichtingen ook de milieu- en bouwvergunningen. Onderwerpen zijn vooral externe veiligheid, geluid, bouw- en brandveiligheid, bescherming van natuur en milieu.

De ILT houdt toezicht op basis van:

  • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit.
  • De door de ILT verleende vergunningen.
  • Europese regelgeving.

De inspectie controleert of de legeronderdelen de juiste vergunningen hebben en of zij zich aan daaraan houden. Defensie moet bijvoorbeeld zorgen voor zo min mogelijk veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet het ministerie van Defensie de uitstoot van stoffen naar de lucht en bodem beperken. De ILT let het meest op locaties en activiteiten van Defensie die veel effect kunnen hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld schietterreinen, militaire vliegvelden en de opslag van munitie.

Wat heeft de ILT bereikt?

Vergunningen aanvragen

Defensie beschikt in meerdere gevallen niet over actuele vergunningen. De ILT-teams vergunningverlening en toezicht werken nauw samen om Defensie te bewegen tot het aanvragen van nieuwe vergunningen. Dit doen zij door een combinatie van overleg over vergunningaanvragen en handhaving bij overtredingen. Dit gebeurde bij de marinehaven in Den Helder, het artillerieschietkamp ASK in ’t Harde en de militaire vliegvelden in Eindhoven en Gilze Rijen. Daarbij zijn de overtredingen beëindigd en is een aanvraag voor een nieuwe vergunning in voorbereiding of reeds ingediend.

Verder is, evenals in 2021, intensief gecontroleerd op brandveiligheid bij de legeringsgebouwen van Defensie. Dit heeft er aan bijgedragen dat deze nu allemaal voldoen aan de eisen, zodat de militairen hier veilig kunnen overnachten.