De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nam vorig jaar afscheid van inspecteur-generaal Jan van den Bos. In december ging hij - na 7 jaar - met pensioen. Dit jaarverslag presenteer ik dan ook met gepaste trots. Het is mede zijn verdienste én dat van alle ILT’ers dat de effectiviteit in het toezicht is gegroeid en daardoor ook de zichtbaarheid van de ILT in de samenleving.

Mattheus Wassenaar, Inspecteur-Generaal (waarnemend) Leefomgeving en Transport

De ILT heeft in 2022 vergunningen verleend, geïnspecteerd, onderzoek gedaan, gesignaleerd, gewaarschuwd en gehandhaafd. En dat alles voor de veiligheid, het vertrouwen en de duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Dit jaarverslag geeft een krachtig overzicht van alles wat er is bereikt en waar we ons toezicht op hebben ingericht. Het voelt daardoor als een mooie mijlpaal waarmee de impact van de inspectie goed in beeld is gebracht. Nog altijd staat het bereiken van maatschappelijk effect voorop. Dat zal de ILT blijven doen. En waar nodig, nóg scherper.

In 2022 hebben we aansprekende resultaten geboekt. In augustus publiceerde de ILT de beleidsregel op brandstoffen. Hiermee stelt de ILT strengere kwaliteitseisen aan in Nederland geproduceerde brandstoffen die vooral bestemd zijn voor West-Afrikaanse landen.

De ILT oefende extra toezicht uit op ProRail met aandacht voor de randvoorwaarden voor en de resultaten over de veilige berijdbaarheid van het spoor.

We waarschuwden voor de verschuiving van milieurisico’s naar andere afzetmarkten bij bodemas. En door de inzet van Dedicated Short Range Communication (DSRC)-apparatuur kan de inspectie tachograafgegevens van voorbijrijdende voertuigen beoordelen.

De ILT onderzocht of de PFAS-houdende afvaltransporten die naar het buitenland gaan daar wel op de juiste manier verwerkt worden.

Deze voorbeelden vormen een kleine selectie van het brede werk van de ILT en zijn kenmerkend in de aanpak: gericht op de risico’s voor mens en milieu en met het oog op maatschappelijk effect. Onze collega’s staan midden in de maatschappij en hebben daarmee impact. Ze dragen bij aan het leefbaar houden van ons land, nu en in de toekomst. Deze werkwijze zetten we voort in 2023.

De ILT is vanaf 1 januari 2022 geen agentschap meer. Hierdoor kan de inspectie als regulier onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haar toezichtstaken vanuit een versterkte onafhankelijke positie uitvoeren. Jan van den Bos heeft zich altijd sterk gemaakt voor een wet op de rijksinspecties, die momenteel in voorbereiding is. Juist om de onafhankelijke positie van inspecties sterk verankerd in de wet te krijgen. In zijn geest zet ik de komende periode als waarnemend inspecteur-generaal de werkzaamheden van de ILT voort.