Uitgaven (inclusief Aw)

De ILT is in 2022 van een baten-lastenstelsel overgegaan naar een geïntegreerde verplichtingen-kasadministratie. 

Uitgaven ILT in miljoenen
Jaar Uitgaven Ontvangsten1 
2019

€ 156.9

€ 9.6
2020 € 175.8 € 6.8
2021 € 184.4 € 7.3
2022 € 181.1 € 6.3

Ontvangsten als gevolg van vergunningverlening

Personeel in fte

Personeel in fte
Jaar Fte
2019 1.071
2020 1.249
2021 1.258
2022 1.303
Dit is een interactieve grafiek. U kunt door een punt uit de legenda te selecteren deze laten verdwijnen uit de grafiek.

Toezicht en vergunningen

Toezicht en vergunningen
Toezicht*Vergunningen
20192393437090
20204746030425
20213727935611
20223519049637

De variaties tussen de jaren kunnen verklaard worden door de effecten van Covid-19, veranderingen in de taken van de ILT, invulling van het toezicht en wijzigingen in de vastlegging in systemen. Deze cijfers zijn exclusief de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

* Toezicht is inspectie, onderzoeken, audits en incidenten.

Brontabel als csv (97 bytes)

Dienstverlening

Meldingen

Jaar  EVOA Anders
2021 767.137 21.608
2022 609.013 23.781

Vragen (exclusief Aw)

Jaar Vragen
2019 37.929
2020 36.273
2021 33.784
2022 31.828

Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Toezicht*, vergunningen en vragen

Toezicht*, vergunningen en vragen
ToezichtVergunningenVragen
20199626491447
2020615749953
2021336162948
2022249213790

* Toezicht is inspecties, onderzoeken, audits en incidenten.

Brontabel als csv (104 bytes)

Overig

In 2022 ingediende bezwaren/beroepen, klachten en verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo).
Jaar Bezwaar & beroep Klacht WOO-verzoek
2021 468 28 76
2022 562 74 76