Wat is de rol van de ILT?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam wegtransport. Ongelukken in wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid of gebrekkige opleiding van chauffeurs. Andere oorzaken zijn technische gebreken aan voertuigen of overbelading. Ook zet de ILT zich in voor veilig busvervoer en eerlijke concurrentie tussen ondernemers.

Het niet naleven van regels voor rij- en rusttijden, belading of cabotage (vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders) leidt niet alleen tot onveiligheid. Het is ook niet goed voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Bovendien kan het schade veroorzaken aan het wegdek en de luchtkwaliteit verminderen.

Wat heeft de ILT bereikt?

Beter beeld van meer transportbedrijven

Er is een toezichtmethode ontwikkeld waarmee inspecteurs de rij- en rusttijden van vrachtwagen- en buschauffeurs efficiënt op afstand kunnen controleren. Zo kreeg de ILT inzicht in het naleefgedrag van meer dan 1.500 bedrijven waarover de inspectie nog geen gegevens had. Hiermee voldeed Nederland bovendien aan de Europese verplichting op het aantal te controleren chauffeursdagen. De start van het digitaal inspecteren van de rij- en rusttijden bij busondernemingen laat de bewustwording over de geldende regels groeien. Daarnaast zijn in 2022 diverse bedrijfscontroles en objectinspecties uitgevoerd. Deze controles hebben geleid tot meer bewustzijn over en focus op veilig busvervoer. Ook heeft de ILT actief ingezet op het informeren van de verschillende doelgroepen in het busvervoer.

Verder controleerde de ILT op overbelading. Dit om oneerlijke concurrentie en schade aan wegen of bruggen te voorkomen en om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Controleren in een flits

Door de inzet van Dedicated Short Range Communication (DSRC)-apparatuur kan de ILT tachograafgegevens van voorbijrijdende voertuigen beoordelen. Bij zo’n controle hoeft een voertuig dus niet meer te stoppen. Het DSRC-apparaat laat bijvoorbeeld zien of de tachograaf rijtijd registreert en of er een bestuurderskaart actief is. Voordeel hiervan is dat de ILT gerichter voertuigen kan selecteren voor een inspectie. De pakkans van overtreders gaat hierdoor omhoog, terwijl de ILT de chauffeurs die zich aan de regels houden met rust kan laten. Ook helpt deze methode om tachograaffraude tegen te gaan.

Pakketdiensten en depotvervoer

Sinds de coronapandemie is het pakket- en depotvervoer sterk toegenomen. Meer dan voorheen gaat er daarom ook meer mis bij de pakketbezorging. In samenwerking met de politie en de Arbeidsinspectie zet de ILT extra in op controles van dit vervoer. De ILT controleerde de depots van 4 grote postbedrijven. Ze keek vooral naar de onderaannemers omdat het daar vaak misgaat.

Transport(controles) stoppen niet aan de grens. De ILT zocht ook internationaal de samenwerking op over wegtransport en busvervoer om kennis en ervaring uit te wisselen. Bijvoorbeeld in een project met vertegenwoordigers van de European Labour Authority en inspecteurs uit Litouwen en Roemenië. Daarnaast is de ILT aanjager van de oprichting van de Euro Controle Route (EGTS-ECR). Deze organisatie draagt bij aan de handhaving van het Europese personen- en goederenvervoer. Dit om de verkeersveiligheid te verhogen en de economische, sociale en territoriale samenhang te versterken.

Nieuwsbericht

  • Op 13 en 14 juni controleerden verschillende handhavende partijen tijdens een gezamenlijke actie vrachtwagens in de omgeving van Zwolle. Doel van de gezamenlijk actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van informatie en kennismaken. Lees het nieuwsbericht Europese handhavers wegtransport kijken mee in Nederland.