In dit hoofdstuk leest u over de grootste en belangrijkste werkvelden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De lijst is niet uitputtend. Per werkveld leest u wat de rol van de ILT is, en wat de ILT heeft bereikt in 2022.

 1. Afval
 2. Bodem, grond en oppervlaktewater
 3. Chemische stoffen en risico's 
 4. Wegtransport en bus
 5. Duurzame producten
 6. OAS en F-gassen
 7. Taxi
 8. Producttoezicht
 9. Zeevaart en binnenvaart
 10. Rail
 11. Luchtvaart
 12. Wabo-advies en interbestuurlijk toezicht
 13. Vervoer gevaarlijke stoffen
 14. Hoogwaterveiligheid
 15. Drinkwater
 16. Cybersecurity
 17. Toezicht Defensie
 18. Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 19. Autoriteit woningcorporaties