De ILT is actief binnen vele werkvelden. De grootste onderwerpen worden de komende jaren extra over het voetlicht gebracht. Daarbij worden de (tot dusver bekende) ontwikkelingen op deze terreinen voor de komende jaren belicht, als ook wat ze voor de focus van het toezicht betekenen. Het betreft:

Per onderwerp worden de maatschappelijke doelen van het toezicht, de (maatschappelijke) ontwikkelingen en de focus van het toezicht in de komende jaren toegelicht.