Maatschappelijke doelen

De ILT zet zich in voor veilig bus- en taxivervoer, met goede beschikbaarheid, goede kwaliteit en eerlijke concurrentie tussen ondernemers.

Het personenvervoer over de weg moet veilig zijn voor de passagiers, overige weggebruikers en de chauffeurs. Daarvoor is belangrijk is dat chauffeurs bekwaam, uitgerust en betrouwbaar zijn en de voertuigen in een goede technische staat verkeren. Daarom houdt de ILT toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van de chauffeurs, de naleving van de rij- en rusttijden en de aanwezigheid van de juiste vergunningen voor het verrichten van personenvervoer. En controleert de ILT of bussen voor het vervoer van personen zijn goedgekeurd.

Binnen de taxibranche is sprake van illegaal taxivervoer. Dit verstoort de taximarkt en tast het vertrouwen in en de zekerheid van het taxivervoer aan. Betrouwbare taxi­ondernemingen lopen hierdoor inkomsten mis. De ILT ziet erop toe dat de regels door ondernemers en taxi­chauffeurs nageleefd worden. Hiermee draagt de ILT bij aan de veiligheid en betrouwbaarheid van het taxivervoer en bestrijdt zij oneerlijke concurrentie.

Ontwikkelingen

Met de opkomst en groei van de platformtaxi's vindt er een verschuiving plaats in de taxibranche. De bestel­markt groeit ten koste van de opstap­markt. Deze bestel­markt kenmerkt zich door een verdergaande digitalisering. Het plannen, boeken en betalen van het vervoer verloopt via een app. Dit geldt ook voor het vervoer per bus, trein en tram en voor groeiende markt van de deelfiets, -scooter en -auto.

Door combinaties van deze vormen van personenvervoer wordt het reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk: mobility-as-a-service. Binnen deze nieuwe mobiliteitsconcepten speelt duurzaam vervoer een betekenisvolle rol.

De digitalisering van het taxitoezicht krijgt vorm in de nieuwe wijze van registratie en gegevensverstrekking over arbeids- en rusttijden die de ILT in 2020 introduceerde.

Focus van de ILT

De ILT zet in op versterking van het informatie- en risicogericht toezicht. Met de informatie uit onder andere digitaal inspecteren en deskhandhaving komen over­treders beter in beeld en kan de capaciteit voor weg­- en bedrijfsinspecties gerichter worden ingezet. Daarbij wordt samengewerkt met toezicht­partners, bijvoorbeeld in de deelmarkt van het contractvervoer, of in de samen­werking met gemeenten, politie en marechaussee in het taxitoezicht.

In het taxitoezicht is het tegengaan van criminele invloeden in de taximarkt een belangrijk thema. Verder investeert de ILT in internationale samenwerking en afstemming, bijvoorbeeld bij het behalen van de Europese norm voor het aantal chauffeursdagen bij businspecties in het kader van rij- en rusttijden.