De ILT voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) schat de kans en de grootte van de maatschappelijke schade op alle toezichtsterreinen van de ILT. Zo bepaalt de ILT waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn.

Bekijk de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) van 2021.